Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-60-scaled-aspect-ratio-16-9
Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-60-scaled-aspect-ratio-9-16

Fysisk aktivitet

Elevene i 5.-7. klasse skal ha fysisk aktivitet i tillegg til kroppsøvingstimene.

Dette utgjør i snitt 40 min. i uka hvert av de tre årene. Timene til fysisk aktivitet skal ikke være flere kroppsøvingstimer med krav til kompetansemål etc. Den fysiske aktiviteten skal ”tilrettelegges slik at alle elever, uten hensyn til funksjonsnivå, kan oppleve glede, mestring, fellesskap og variasjon i skoledagen”, står det i forskriften.