skoleklokke-scaled-aspect-ratio-16-9

Inndeling av skoledagen

Dagen er delt inn i 45 minutters skoletimer.

Timeinndeling

1. time08.40-09.25
2. time09.25-10.10
3. time10.20-11.05
Spising og storefri:11.05-11-40
4. time11.40-12.25
5. time12.25-13.10
6. time13.20-14.05
7. time14.05-14.50

Dagsplan

Alle klasser starter kl. 08.40 hver dag.

1.-4. klasse slutter hver dag til 13.10, med unntak av onsdag hvor de slutter 12.25.

5.-7. klasse slutter 14.05 hver dag, men unntak av 5. klasse som slutter 13.10 på fredager.

8.-10. klasse slutter 14.05 på tirsdag, torsdag og fredag. Mandag og onsdag slutter de 14.50.

 

Fra skoleåret 2023/24 blir det noen endringer.

Alle klasser starter kl. 08.40 hver dag.

1.-4. klasse slutter kl. 13.00 mandag, onsdag og fredag. Torsdag og torsdag slutter de kl. 13.30.

5.-7. klasse slutter 14.10 hver dag, men unntak av 5. klasse som slutter 13.30 på fredager.

8.-10. klasse slutter 14.10 hver dag, med unntak på mandag, da slutter de kl. 14.40.