fellesmal-scaled-aspect-ratio-16-9
fellesmal-scaled-aspect-ratio-9-16

Mål for ansatte

Skolens ansatte har vedtatt følgende forpliktende atferd:

Som ansatt ved Skauen skole mener jeg dette er viktig og riktig voksenadferd overfor elevene, og jeg skal derfor:

  • nevne alle mine elever i min klasse ved navn hver dag og hilse på andre enkeltelever jeg møter i løpet av skolehverdagen
  • innrømme når jeg gjør feil og be om tilgivelse
  • være faglig godt forberedt til hver time
  • gi elevene oppgaver innenfor deres mestringsområde
  • ha klare og tydelige evalueringskriterier, både skriftlige og muntlige, slik at elevene opplever rettferdig vurdering