Ordensregler

Alle elevene som går på Skauen kristelige skole skal følge reglene til skolen. Kortversjon av reglene ser slik ut:

  1. Jeg kommer presis og jobber rolig i timen
  2. Jeg mobber eller slår ingen, men viser respekt for alle
  3. Jeg ønsker å være grei mot alle, og stenger ingen ute
  4. Jeg snakker pent til andre og om andre
  5. Jeg holder det rent og ryddig rundt meg

Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker. Hovedregelen for hvordan vi skal være mot de andre på skolen blir derfor:

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.

Reglene gjelder på skolens område, på skolebusser, skoleturer, leirskole og andre situasjoner / arrangementer som skolen har ansvar for.