Rådgiving i ungdomsskolen

Hovedoppgaven til en yrkes- og utdanningsrådgiver i ungdomsskolen er å lose elevene trygt i havn når det gjelder valg og søking til videregående utdanning. I denne prosessen er det viktig at rådgiver hjelper elevene til å bli bevisste sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Ved hjelp av økt selvinnsikt og nok informasjon/praktisk kunnskap, vil muligheten og evnen til å gjøre et riktig valg for årene etter ungdomsskolen være stor. Dette er et både meningsfullt og givende arbeid!

Tolv ulike utdanningsprogram

Det finnes tolv ulike utdanningsprogram. Fem av disse kalles studieforberedende utdanningsprogram:

De ti andre kalles yrkesfaglige utdanningsprogram:

Du søker tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge, og har rett til å komme inn på ett av dem. Alle 10. klassinger får automatisk tilsendt brukernavn og passord til bruk på denne siden i løpet av januar det året man går i 10. klasse. Det søkes på www.vigo.no. Frist 1. februar for inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling og 1. mars for ordinært inntak. De aller fleste elever søker til fristen for ordinært inntak, 1. mars, også elever som har behov for spesialundervisning.

Rådgiver hjelper til med søknadsprosessen for alle elever, også de som har behov for tilrettelegging i videregående skole. Vitnemål fra Skauen kristelige skole ettersendes automatisk til inntakskontoret i Telemark. Søknad til private skoler (både internatskoler og andre) skjer direkte til skolen på skolens hjemmeside eller ved å få tilsendt søknadskjema fra skolen. Elever som søker private skoler, legger ved karakterutskrift av julekarakterene + tidligere avsluttede fag. Disse får man fra kontoret her på skolen. Søknadsfristen er 1. mars for disse skolene også. Man må selv sørge for å ettersende vitnemålet i juni. Poengsum finner man ved å regne ut gjennomsnittet av alle karakterer (inkl. eksamen) x 10. Inntak til musikk, dans og drama skjer på grunnlag av poengsummen fra ungdomsskolen. Det er mulig å få ytterligere poeng på opptaksprøvene som arrangeres på våren. De som søker musikk, dans eller drama vil få informasjon i posten om disse opptaksprøvene når det nærmer seg.

Kontakt rådgiver

Katrine-scaled-aspect-ratio-35-40

Katrine Sletten Haraldsen

Rådgiver og sosiallærer