Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse og forebygge sykdom/skade. Gjennom samarbeid med hjem, skole og øvrige hjelpetjenester i kommunen arbeides det med å gjøre skolegangen best mulig for den enkelte elev.

Helsepersonell har taushetsplikt, og helseopplysninger blir behandlet fortrolig. Tillatelse til tverrfaglig samarbeid innhentes fra foresatte.

Skolehelsetjenesten skal:

  • hjelpe elevene til å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer hverdager gir
  • i samarbeid med foreldre, elever og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel
  • veilede foreldre i foreldrerollen
  • vurdere forhold hos eleven som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper
  • forebygge smittsomme sykdommer ved vaksinasjon og helseopplysning.

Helsesykepleier, som er ansatt og tildelt av kommunen, står i førstelinjen i dette arbeidet.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse og forebygge sykdom/skade. Gjennom samarbeid med hjem, skole og øvrige hjelpetjenester i kommunen arbeides det med å gjøre skolegangen best mulig for den enkelte elev.

Informasjon om skolehelsetjenesten for barne- og ungdomsskoler i Skien kommune.

Helsepersonell har taushetsplikt, og helseopplysninger blir behandlet fortrolig. Tillatelse til tverrfaglig samarbeid innhentes fra foresatte.

Oversikt over tilbud ved det enkelte klassetrinn

1. trinn: Det innhentes helseopplysninger fra hjemmet. Besøk i klassen på foreldremøte. Orientering om skolehelsetjenesten gis. Skoleundersøkelse med samtaler.

2. trinn: Vaksinasjon (mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio) og høyde/vektmåling.

3.-4. trinn: Oppfølging ved behov.

5. trinn: Pubertetsundervisning

6. trinn: Vaksinasjon (meslinger, kusma og røde hunder)

7. trinn: HPV-vaksinene ( HPV), samt høydemåling av alle elevene på trinnet.

8. trinn: Helseundervisning, samtaler og veiledning og oppfølging ved behov.

9. trinn: Undervisning og veiledning og oppfølging ved behov.

10. trinn: Vaksinasjon (mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio) Oppfølging ved behov.

Vaksinasjonsprogrammet er i henhold til retningslinjer fra Statens Institutt for folkehelse. Det er en prioritert oppgave som blir gjennomført ved alle skoler.

Helsesykepleier foretar målrettede undersøkelser ut fra tidligere funn og på bakgrunn av henvendelse fra foreldre, lærere og eleven selv.

Helsesykepleier tar også syn og hørselstest ved behov.

Helsesykepleier er på kontoret på Skauen kristelige skole:

I utgangspunktet er Helsesykepleier på skolen tirsdager og torsdager. Ta kontakt for avtale.

Hvis foreldre, eventuelt lærer i samråd med foreldre ønsker eleven undersøkt utenom skolehelseprogrammet kan de kontakte helsesykepleier for å avtale tid. Helsesykepleier ønsker best mulig kontakt med foreldre/foresatte, og tar gjerne imot henvendelser om forhold vedrørende eleven som det er ønskelig å drøfte. Ved sykdom skal fastlegen kontaktes.

Helsesykepleier ved Skauen kristelige skole

Dekorativ bakgrunnsfarge

Camilla Viumdal

Helsesykepleier
409 16 704