Kalkulator-skolepenger-aspect-ratio-16-9
Kalkulator-skolepenger-aspect-ratio-9-16

Skolepenger

Som friskole får vi statsstøtte tilsvarende 85 % av pedagogiske kostnader i offentlig skole. Øvrige kostnader dekkes av skolepenger og støtte fra eierne.

Skolepengesatser skoleåret 2023-24:

Barnetrinnet: kr. 16 150,-

Ungdomstrinnet: kr. 18 250,-

Prisen for barn nr. to settes til ca. 75 % av satsen og for barn nr. tre til ca. 50 % av satsen. Fra og med 4. barn er plassen gratis.

Rektor kan, etter søknad, innvilge redusert betaling eller friplass i skole eller SFO.