globeogkors-aspect-ratio-16-9
globeogkors-aspect-ratio-9-16

Skolepresten

Vi har vår egen skoleprest. Han er en viktig ressurs for skolen og hjelper oss med å virkeliggjøre den kristne profilen.

Skoleprestens oppgaver i skolen

Presten skal være synlig og til stede i skolemiljøet i løpet av en skoleuke. Dette er et viktig element i skoleprestens program.

I tillegg skal presten gå inn i oppgaver som skolen, DELK og presten selv blir enige om. Dette gjelder både overfor elevene, ansatte og foreldrene. Slike oppgaver er viktige for å styrke elevenes kunnskap om kirken og dens oppgaver, styrke båndene mellom menighet og skole, få til et godt samarbeidsmiljø mellom prest og skoleledelse / lærere og skape møteplasser med foreldrene.

Kontakt skolepresten vår

Fred-Arve-1-scaled-aspect-ratio-35-40

Fred Arve Fahre

Skoleprest
414 74 218