Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-28-scaled-aspect-ratio-16-9
Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-28-scaled-aspect-ratio-9-16

Leksehjelp

Leksehjelp

Leksehjelp er et frivillig tilbud til alle elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen, og det er foresatte som melder elevene på.
Det er mulig å melde eleven på en eller to dager (gjelder mellomtrinnet). Denne påmeldingen gjelder høsten 2022.

Fravær må meldes til kontaktlærer.

Tenker dere at dette kan være noe for deres barn, eller er dere usikre? Drøft det gjerne med kontaktlærer.

Vi har leksehjelp skoleåret 2022/23 etter følgende plan:

Mandag kl. 14.05-15.05 (mellomtrinnet)

Tirsdag kl 14.05 – 15.05 (ungdomsskolen)

Onsdag kl. 14.05-15.05 (mellomtrinnet)

Påmeldingsfrist 01.09.22

Påmelding skjer via epost eller Visma til Inspektør II.

Skolens reglement gjelder på leksehjelp som ellers ved skolens aktiviteter.

Ved spørsmål, ta kontakt med Inspektør II

Vil du ha mer informasjon om tilbudet, kontakt Martha

Martha-kopi-scaled-aspect-ratio-35-40

Martha Rogdaberg Aakervik

Inspektør 1.-5. klasse
990 00 897