Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-28-scaled-aspect-ratio-16-9
Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-28-scaled-aspect-ratio-9-16

Leksehjelp

Leksehjelp

Leksehjelp er et frivillig tilbud til alle elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen, og det er foresatte som melder elevene på.
Det er mulig å melde eleven på en eller to dager (gjelder mellomtrinnet).

Tenker dere at dette kan være noe for deres barn, eller er dere usikre? Drøft det gjerne med kontaktlærer.

Vi har leksehjelp skoleåret 2023/24 etter følgende plan:

Mandag kl. 14.10-15.10 (mellomtrinnet)

Onsdag kl. 14.10-15.10 (mellomtrinnet)

Onsdag kl. 14.10-15.10 (ungdomsskolen)

Påmeldingsfrist for høsthalvåret: 08.09.23

Påmelding skjer via epost eller Visma til Inspektør II.

Skolens reglement gjelder på leksehjelp som ellers ved skolens aktiviteter.

Ved spørsmål, ta kontakt med Inspektør II

Vil du ha mer informasjon om tilbudet, kontakt Martha

Martha-kopi-scaled-aspect-ratio-35-40

Martha Rogdaberg Aakervik

Inspektør 1.-5. klasse
990 00 897