Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-28-scaled-aspect-ratio-16-9
Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-28-scaled-aspect-ratio-9-16

Leksehjelp

Leksehjelp

Leksehjelp er et frivillig tilbud til alle elever, og det er foresatte so melder elevene på.
Det er mulig å melde barnet på en eller to dager. Denne påmeldingen er bindende for hele tidsrommet. Fravær må meldes til kontaktlærer.
Elevene må ta med ekstra matpakke, stillelesingsbok og leksebøker til leksehjelpen.
Det er viktig å understreke at leksehjelp ikke er undervisning, men kun har krav om “forsvarlig tilsyn”. Fortsatt er det foresatte som har ansvar for at lekser blir fulgt opp og gjort, men elevene kan selvfølgelig spørre den som er til stede om hjelp!

Tenker dere at dette kan være noe for deres barn, eller er dere usikre? Drøft det gjerne med kontaktlærer.

Vi har leksehjelp skoleåret 2021/22 etter følgende plan:

Mandag kl. 14.05-14.50
Onsdag kl. 14.05-14.50

Leksehjelpen foregår på rom 7, inngang A. Oppstart 03.01.22

Påmelding skjer via epost til Inspektør II eller via Visma, slik at vi får en oversikt over hvem som vil delta på dette tilbudet.

Skolens reglement gjelder på leksehjelp som ellers ved skolens aktiviteter.

Vil du ha mer informasjon om tilbudet, kontakt Martha

Dekorativ bakgrunnsfarge

Martha Rogdaberg Aakervik

Inspektør 1.-5. klasse
990 00 897