Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Skolen er i tett samarbeid med etaten i forbindelse med de elevene som trenger hjelp og tilrettelegging på ulike måter.

Har du noe du vil snakke om, trenger informasjon om eller lurer på om ditt barn bør henvises?

Martha-kopi-scaled-aspect-ratio-35-40

Martha Rogdaberg Aakervik

Inspektør 1.-5. klasse
990 00 897
Bodil-scaled-aspect-ratio-35-40

Bodil Moholt

Inspektør 6.-10.klasse
979 52 717