Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibelgrupper

Bibelgrupper, Vekstgrupper, Mannsgrupper, Damegrupper, Bønnegrupper; kjært barn har mange navn. Vi snakker om de små fellesskapene; mindre grupper som samles i hjemmene, på tvers av generasjoner og
interresser for øvrig. Der man møtes, leser bibeltekster og samtaler. Her kan man stille spørsmål, undre seg sammen over livet, og bli hverandres gode venner og medvandrere.
Samlingene er enkle og sosiale, intervaller og tidspunkt blir gruppa enig om i fellsskap. Det samme gjelder hva kveldene skal inneholde; noen ønsker bare å være der, noen vil synge eller be, mens andre har spørsmål til livet eller vil dele et vitnesbyrd.
Bjerkely menighet har tro på og ønsker å tilby alle et slikt fellesskap, i tillegg til menighetens faste samlinger på søndag formiddag.
Morten2-aspect-ratio-35-40

Morten Askjer

Menighetsprest
917 37 207

Ta kontakt med prest Morten Askjer. Han har oversikt over etablerte grupper og rigger nye grupper etter som behovet melder seg.