Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Leder for menighetens barne- og ungdomsarbeid

Nå søker vi etter deg som kan lede menighetens barne- og ungdomsarbeid i 40% stilling

Foto: Odd Gjerpe

Bjerkely menighet i nordre Vestfold er en del av kirkesamfunnet DELK. Vi har
omtrent 150 stemmeberettigede medlemmer med en spredt alders-
sammensetning. Vårt motto er «I Jesus – For hverandre – Ut i verden»

Foto: Kari Anne Asp

Vi leter mer etter personlig egnethet og gode referanser, enn formell
utdannelse. Du må like å arbeide strukturert og mer se muligheter enn
begrensninger.

Viktige oppgaver vil være:

Å støtte opp om og legge til rette for eksisterende aktiviteter

Å bidra til å utløse økt frivillighet

Å være et forbilde for de unge og støtte opp under tanken om at «kirken er et hjem og hjemmet en kirke»

Å videreutvikle arbeid med og blant barna og unge

 

Den som ansettes må knytte seg til og være lojal mot menighetens grunnregler og teologisk plattform. Politiattest må forevises.
Noe av arbeidet vil foregå på kveld og helg, knyttet til menighetens samlinger. Det vil være naturlig med et nært samarbeid med
menighetens eldsteråd og lokale skole.

Les mer om oss på delk.no/bjerkely-menighet Det du ikke kan lese der, er bl.a. at kirkesamfunnet og våre skoler i distriktet stadig har behov
som gir muligheter for å fylle på denne 40% stillingen, om det er ønskelig.

Presten vår, Morten Askjer kan også gi utfyllende informasjon.

Ikke nøl med å kontakte ham på 917 37 207

Vi kan tilby et støttende lederteam lokalt og moderne lokaler.

Det er også naturlig å samarbeide med vårt sentrale barne og familie, og ungdomsarbeid. De kan du lese mer om i linkene nedenfor.

DELK Barn og familie

 

DELK Ung

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV sendes snarest til morten.askjer@delk.no