Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

23.Juli – Gudstjeneste

Bjerkely menighet, 2023-07-23

Ved: Ulf Asp