Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

SANKTHANSSTEVNET 2023 – Gudstjeneste preken

Bjerkely menighet, 2023-06-18