D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-16-9
D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-9-16

Foreldrerådet og FAU

FAU og klassekontakter for skoleåret 2022-23

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant.

FAU GRANLY SKOLE: Alle foreldrene som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg – FAU. På Granly består FAU av en valgt leder og nestleder og foreldrekontaktene fra alle klassene.Foreldrene har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Derfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen. FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
FAU skal:
1) Fremme foreldrenes felles interesser.
2) Medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
3) Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
4) Legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
5) Være pådriver for å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

FAU for skoleåret 2022/2023 er:
Leder : Rina Husby   Mob:926 57 641
Nest
leder : 

KlasseMadlemVaramedlem
1.klRebecca Auran KarlsenStine Madelen Noreng
2.klHenrik KlubbenJohn Harald Frøen
3.klAudhild GrønnebergKristian Gran
4.klAudun Fleischer AlfheimNatalia Jacobsen
5.klKim AbboudJohan Leirvik
6.klInger Marie GrytingØyvind Haram
7.klElse Marit NærlandRannveig Bording
8.klMaria Dørum (1 år)Remi Nyborg (2 år)
9aCecilia GustavsenElisabeth Thorstensen
9bKjersti Sele OlsenElisabeth Gunnerød
10aRina HusbyMargrete Hedenstad
10bSølvi BettumKirsti Wathne