Rådgiving i ungdomsskolen

Hovedoppgaven til en yrkes- og utdanningsrådgiver i ungdomsskolen er å lose elevene trygt i havn når det gjelder valg og søking til videregående utdanning. I denne prosessen er det viktig at rådgiver hjelper elevene til å bli bevisste sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Ved hjelp av økt selvinnsikt og nok informasjon/praktisk kunnskap, vil muligheten og evnen til å gjøre et riktig valg for årene etter ungdomsskolen være stor. Dette er et både meningsfullt og givende arbeid!

Rådgiver ved Granly Skole

IMG_5508-scaled-aspect-ratio-35-40

Mattis Bording

Rådgiver