Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse og forebygge sykdom/skade. Gjennom samarbeid med hjem, skole og øvrige hjelpetjenester i kommunen arbeides det med å gjøre skolegangen best mulig for den enkelte elev.

Helsepersonell har taushetsplikt, og helseopplysninger blir behandlet fortrolig. Tillatelse til tverrfaglig samarbeid innhentes fra foresatte.

Skolehelsetjenesten skal:

 • hjelpe elevene til å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer hverdager gir
 • i samarbeid med foreldre, elever og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel
 • veilede foreldre i foreldrerollen
 • vurdere forhold hos eleven som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper
 • forebygge smittsomme sykdommer ved vaksinasjon og helseopplysning.

Helsesykepleier, som er ansatt og tildelt av kommunen, står i førstelinjen i dette arbeidet.

Helsesykepleier ved Granly skole

Dekorativ bakgrunnsfarge

Winnie Lenita Borge Lid

Helsesykepleier
900 56 881

Helsestasjonen 0-20år

Helsesykepleier er på skolen på mandager.

Tønsberg Helsestasjon
Postboks 2410
3104 Tønsberg
Tlf: 33 34 85 30

Slagen Helsestasjon
Tlf: 33 34 85 40

Annet helsepersonell

Fysioterapeut:
Randi Damgaard
Telefon: 33 40 69 68
Mobil: 468 07 911

Forebyggende barnevern:
Stine Homleid
Telefon: 33 40 61 50
Mobil: 918 35 404

Skolehelsetjenesten samarbeider med foreldre og
skolen vedrørende elever som trenger ekstra oppfølging.

 • Målrettede helseundersøkelser, veiledning, rådgiving
  og helseopplysning individuelt og/eller i grupper.
 • Samtale og høyde/vekt av alle 1.klassinger. Foresatte
  bør være til stede.
 • Høyde og vekt i 3. klasse
 • Pubertetsundervisning i grupper på 5.og 6. trinn.
 • Guttegrupper i 7. klasse
 • PIS: Program for skilsmissegrupper i skolen. Gruppetilbud til barn som har opplevd samlivsbrudd.
 • Oppfølging av elever med spesielle behov, i samarbeid med samarbeidspartnere i kommunen og spesialisttjenesten.
 • Kontakt og oppfølging av elever med stort fravær i samarbeid med hjem og skole.
 • Deltar i strukturert tverrfaglig samarbeid med skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten (Tverrfaglig team).
 • Bistand med undervisning i den utstrekning skolen ønsker det og ressursene er tilstede.  Vi tilbyr vaksiner i henhold til det anbefalte vaksinasjons- programmet som innebærer: 2.klasse: vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
  6 klasse: vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma.
  7. klasse vaksine mot HPV.
 • Deltar på foreldremøte i 1. klasse og ved forespørsel.

Skolehelsetjenesten samarbeider med
skolen vedrørende elever som trenger
ekstra oppfølging.

 • Målrettede helseundersøkelser, veiledning, rådgiving og  helseopplysning individuelt og / eller i grupper.
 • Tilbyr kontakt og oppfølging av elever med stort fravær.
 • Deltar i strukturert tverrfaglig samarbeid med skolen,  pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten (tverrfaglig team).
 • Vi samarbeider også med ungdomskontoret, helsestasjon for ungdom, utekontakten og andre aktuelle instanser.
  Vi ønsker et godt samarbeid med foreldrene
 • Bistand med undervisning i den utstrekning skolen ønsker det og ressursene er tilstede.
 • Individuelle samtaler på 8.trinn ift. trivsel og ungdomstid.
 • Høyde og vekt i 8 klasse
 • PIS: Program for skilsmissegrupper i skolen. Gruppetilbud til ungdom som har opplevd samlivsbrudd ved forespørsel.
 • Vi tilbyr vaksiner i henhold til det anbefalte vaksinasjonsprogrammet, dvs. påfyllingsvaksine på 10.trinn mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
 • Deltar på foreldremøte ved forespørsel.