Kalkulator-skolepenger-aspect-ratio-16-9
Kalkulator-skolepenger-aspect-ratio-9-16

Skolepenger

Som friskole får vi statsstøtte tilsvarende 85 % av pedagogiske kostnader i offentlig skole. Øvrige kostnader dekkes av skolepenger og støtte fra eierne.

Satser for 2023-24

Barnetrinnet
For 1. barn: kr  1 660,- pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn: kr  1 240,- pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn: kr      840,- pr. mnd. i 10 mnd.

Ungdomstrinnet
For 1. barn: kr  1 940,-  pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn: kr  1 450,-  pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn: kr  1 000,-  pr. mnd. i 10 mnd.

Øvrige barn er gratis.

Det faktureres hver måned, med forfall ca. den 20 i hver mnd, hvis ikke annet er avtalt.

Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å sende ut faktura på e-post.

Barnetrinnet
For 1. barn: kr  1 590,- pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn: kr  1 190,- pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn: kr    800,- pr. mnd. i 10 mnd.

Ungdomstrinnet
For 1. barn: kr  1 860,-  pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn: kr  1 390,-  pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn: kr      960,-  pr. mnd. i 10 mnd.

Øvrige barn er gratis.

Det faktureres hver måned, med forfall ca. den 20 i hver mnd, hvis ikke annet er avtalt.

Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å sende ut faktura på e-post.