Tverrfaglig team

Tverrfaglig team er et lavterskeltilbud til foreldre og ansatte.

Teamet skal være en møteplass hvor det er mulig å drøfte bekymringssaker som angår elever på skolen. Både elevers faglige og sosiale utvikling kan være tema, og teamet vil komme med råd og forslag til tiltak. Det kreves ikke henvisning, og samtalene vil ikke bli automatisk registrert hos barnevernet eller hos PP-tjenesten.

Dersom man ønsker å melde inn en sak til drøfting, kan denne meldes til kontaktlærer, rektor eller ett av de faste medlemmene i teamet. De som sitter i det tverrfaglige teamet er faste medlemmer fra skolen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste, skolehelsetjenesten og barnevernet.

Faste medlemmer i teamet på Granly skole er:
Skolen: ass. rektor Ingrid Linja
PPT: Belinda Berg-Hansen
Forebyggende barnevern: Stine Homleid
Helsesykepleiere:

Møtene avholdes hver 6.uke