Microhus-4-aspect-ratio-16-9
Microhus-4-aspect-ratio-9-16

Mikrohus-bygging

9.trinn har jobbet med å bygge mikrohus. Det ble 2 lærerike dager som gav elevene smaken på praktisk arbeid. Problemløsning i samarbeid med andre er også en god erfaring å ta med seg videre.