1) Showbie: Logge av og på med Feide

Showbie skal flytte hele opplegget sitt fra en server i Nord-Amerika til en i Sverige. Det vil gjøre personvernet enda sikrere. Derfor er det viktig at du sjekker at pålogging med Feide er aktivert.

Åpne Showbie og klikk menysymbolet øverst til venstre (1).

Klikk navnet ditt nederst til venstre (2).

Velg Påloggingsalternativer i det vinduet som dukker opp.

Sjekk at knappen for Aktiver Feide-pålogging er grønn.

Klikk pila øverst til venstre for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Klikk Logg av.

Velg Logg på med Feide.

Tilhørighet (1) er Moe skole.

Fyll inn brukernavn (2) og passord (3) for Feide-kontoen din.