Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibeltime Han tier i kjærlighet

Østfold menighet, 5. februar, 2022