Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibeltime Han tier i kjærlighet

Østfold menighet, 2022-02-05