Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Preken ved Gudstjeneste 23. søndag i treenighetstiden

Østfold menighet, 2022-11-13

Ved: Ulf Asp

Gudstjeneste med skriftemål