Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Preken ved Gudstjeneste 23. søndag i treenighetstiden

Østfold menighet, 13. november, 2022

Ved: Ulf Asp

Gudstjeneste med skriftemål