Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Skriftetale ved Gudstjeneste 23. søndag i treenighetstiden

Østfold menighet, 13. november, 2022

Ved: Ulf Asp
Bibelbok/tema: Treenighetstiden

Gudstjeneste med skriftemål