Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibeltime Verdens makt og Herrens redning

Østfold menighet, 5. februar, 2022

Bibeltime