Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibeltime Verdens makt og Herrens redning

Østfold menighet, 2022-02-05

Bibeltime