ringhopp-scaled-aspect-ratio-16-9
ringhopp-scaled-aspect-ratio-9-16

SFO og leksehjelp

Vi er stolte av å ha en hyggelig SFO med høy voksentetthet og stor trivsel.

Gi beskjed

Hvis ditt barn skal hentes av en annen enn mor eller far, ønsker vi beskjed om dette. Fint hvis du også gir beskjed om barnet ikke skal på SFO en dag pga. andre aktiviteter, bursdag eller tilsvarende.

Du kan kontakte SFO-personalet gjennom mobilappen Min Skole – foresatt.  På dagtid frem til kl 16.30 kan du også ringe:

  • Skolens kontor (tlf: 23 21 01 61)

Vanlig spørsmål og svar

SFO er åpen fra 7.30 til skolestart, og fra skoleslutt til kl. 17.00.

Heltidsplass blir 22 timer per uke. Halvtidsplass blir 11 timer per uke. Timene må fordeles mellom morgen og ettermiddag, og barnet kan totalt disponere 11/22 timer per uke, timene kan ikke flyttes fra en uke til en annen, eller spares.

SFO er åpen når skolen har planleggingsdager. I skolens høst- og vinterferie vil SFO holde åpent de tre første ukedagene. De to siste ukedagene i høst- og vinterferien vil SFO være åpen dersom 8 elever eller flere vil benytte seg av tilbudet.

SFO holdes åpen en uke (uke 32) før skolestart i august, og uken (uke 25) etter skoleslutt i juni. Disse ukene åpner SFO kl 8.00.

SFO har base i underetasjen på skolebygget. Inngang ved lekestativet. I underetasjen har vi tilgang på flere klasserom, kjøkken, musikkrom, formingsrom og gymsal som vi bruker gjennom uken. Skolen har flotte utearealer med skog og lekeapparater som SFO benytter flittig. En dag i uken er det utedag på SFO, skogen og bålplassen i umiddelbar nærhet til skolen benyttes da.

Det blir servert mat to dager i uka. Fra høsten (2021) vil det bli tilbud om enkel frokost fra kl 7.30 til 8.15 for de barna som går på SFO på morgenene, dersom smittevernreglene tilsier det.

Vi har flere større og mindre aktiviteter gjennom uka; blant annet kjøkkengruppe, leksehjelp, fysisk aktivitet/gymsal, showgruppe og kreativt verksted. Det gjennomføres ved jevne mellomrom også ulike eksterne kurs/aktiviteter som barna kan være med på.

Priser og diverse satser for SFO

For 1. og 2. klasse

  • Gratis halvtidsplass
  • Heltidsplass koster kr 900,-

For 3-4 klasse

  • Halvtidsplass koster kr 1 900
  • Heltidsplass koster kr  2 800

For skoleåret 2022/2023 utvides gratis halvtidsplass til å gjelde 1. til 3. klasse. 

Dersom man melder barnet på SFO i ferier og planleggingsdager, men at barnet ikke kommer, vil man bli fakturert 200,- per dag.

Dersom man har halvtidsplass og bruker mer enn de tilmålte timene vil dette bli fakturert ved neste faktura.

  • Enkelttimer/dager koster henholdsvis kr 100 og kr 200.
  • Makspris: kr 600 pr. uke.

Oppsigelse av SFO-plass er 2 måneder fra den 1/15 hver måned.