ringhopp-scaled-aspect-ratio-16-9
ringhopp-scaled-aspect-ratio-9-16

SFO ved Ryenberget skole

Vi er stolte av å ha en hyggelig SFO med høy voksentetthet og stor trivsel.

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever skal ha det trygt og godt på skolen og SFO. Trivsel og tilhørighet er svært viktig for den enkeltes livsmestring. SFO-medarbeiderne har et viktig ansvar i dette arbeidet og følger skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.

Organisering av SFO

Rektor ved Ryenberget skole har det overordnet ansvar for skolefritidsordningen.
SFO-leder har ansvar for den daglige driften av SFO.
I tillegg har vi med oss dyktige barneveiledere som bidrar til at deres barn har det trygt og godt på SFO.

Gi beskjed

Hvis ditt barn skal hentes av en annen enn mor eller far, ønsker vi beskjed om dette. Fint hvis du også gir beskjed om barnet ikke skal på SFO en dag pga. andre aktiviteter, bursdag eller tilsvarende.

På dagtid frem til kl 17:00 kan du ringe: tlf: 23 21 01 61

Priser og vanlige spørsmål om SFO

SFO er åpen fra 7.30 til skolestart, og fra skoleslutt til kl. 17.00.

SFO sine åpningstider i ferier er fra 08:00 til 16:30

For skoleåret 2023-24 gjelder følgende:

For 1. og 4. klasse

  • Gratis halvtidsplass
  • Heltidsplass koster kr 1 000,-

For skoleåret 2023-24 utvides gratis halvtidsplass til å gjelde 1. til 4. klasse. 

Heltidsplass
De barna som har heltidsplass på SFO står fritt til å disponere SFO i hele åpningstiden, og alle dagene i skolens ferie- og fridager, når SFO holder åpent.

Halvtidsplass
Barn med gratis halvdagsplass kan benytte seg av morgen SFO fra kl.07.30-08.30 og etter skoletid hver mandag og tirsdag etter skoleslutt. I skolens ferie kan elever med halvdagsplass benytte seg av tilbudet mandag og tirsdag hele dagen.

Det er dessverre ikke mulighet for kjøp av ekstra dager og enkelttimer i skolens ferie .

Vi har åpent alle dager i skolens høst.-og vinterferie fra kl. 08.00-16.30.

Da har vi egne aktivitetsprogram. Vi ønsker at alle som skal være på SFO i feriene melder seg på. Påmelding blir sendt ut via e-post noen uker før skolens ferie- og ferieprogram blir sendt ut 1.uke før selve ferieuken.

SFO holder stengt i juleferien og påskeferien (her følger vi skoleruta), samt fra og med uke 27.-til og med uke 32. Vi åpner igjen i uke 33. I tillegg til dette er SFO stengt alle offentlige høytidsdager (røde dager) som f.eks: 17.mai og Kristi himmelfartsdag.

 

SFO er åpen når skolen har planleggingsdager og når det er inneklemte dager. Det er egen påmelding til disse dagene

Heltidsplass
Kan benytte seg av SFO hele dagen.

Halvtidsplass
Kan benytte seg av SFO mellom 09:00 og 12:30.

 

SFO holdes åpen en uke (uke 33) før skolestart i august, og uken (uke 26) etter skoleslutt i juni. Disse ukene åpner SFO kl 8.00.

SFO har base i underetasjen på skolebygget. Inngang ved lekestativet. I underetasjen har vi tilgang på flere klasserom, kjøkken, musikkrom, formingsrom og gymsal som vi bruker gjennom uken. Skolen har flotte utearealer med skog og lekeapparater som SFO benytter flittig.

Det blir servert varmmat en dag i uka, og frukt en annen dag. En må ha med egen matniste de andre dagene.

Vi har flere større og mindre aktiviteter gjennom uka; blant annet kjøkkengruppe, leksehjelp, fysisk aktivitet/gymsal og kreativt verksted. Det gjennomføres ved jevne mellomrom også ulike eksterne kurs/aktiviteter som barna kan være med på.

Oppsigelsestid av SFO-plass er 2 måneder fra den 01. hver måned. Oppsigelse må meldes inn på dette skjemaet.

Ved endring fra heltidsplass til halvtidsplass er det oppsigelestid på en måned fra den 01. hver måned. Endringer må meldes inn i dette skjemaet.