IKT-regler og nettvett

IKT-reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø. Slik kan vi legge til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

 • Alle elever har rett til å bli informert om skolens IKT-regler.
 • Alle elever har rett til å bli undervist i bruk av IKT.
 • Alle elever har rett til velfungerende IKT-utstyr.
 • Alle elever har rett til at det de lager med IKT-utstyret, blir tatt godt vare på.
 • Alle elever kan få ta med seg det de har laget med IKT-utstyret når de slutter på skolen.
 • Alle elever har lik rett til bruk av IKT-utstyret ved skolen.
 • Skolens IKT-utstyr skal behandles pent. Mistet eller ødelagt utstyr kan måtte erstattes.
 • I skoletiden skal IKT-utstyret bare brukes til skoleoppgaver; annen bruk skal kun skje etter avtale med skolen.
 • Brukernavn og passord skal holdes hemmelig.
 • I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og liknende, kun brukes etter avtale med skolen.
 • Kun IKT-ansatte kan installere programvare/apper på skolens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å følge skolens pålegg og instrukser om IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å bruke godt nettverk når han/hun bruker skolens IKT-utsyr.
 • Eleven plikter å gjøre så godt han/hun kan for at ikke virus eller ødeleggende programvare kommer inn i skolens IKT-utstyr.
 • Eleven skal bruke bare det IKT-utstyret han/hun til enhver tid har fått disponere; IKT-utstyr som disponeres av andre, skal kun røres etter avtale med lærer eller eleven som bruker det.
 • Når IKT-utstyr brukes for å omtale og tiltale andre, skal det skje respektfullt.
 • Hvis eleven disponerer en av skolens iPader også hjemme, skal den lades hjemme slik at den har nok strøm til å holde hele skoledagen. Annet utstyr som følger med iPaden, som deksler, eksternt tastatur og liknende, skal brukes slik skolen har informert om. På reiser og ferieturer skal iPaden bli igjen hjemme.
 • Hvis IKT-reglene brytes, følges dette opp i tråd med skolens ordensregler

Nettvettregler

Både på skolen og hjemme er klare retningslinjer og regler for bruk av data og Internett like viktig. Gjennom gode forbilder, tydelig IKT-reglement og god undervisning ønsker vi å fremme sikker nettbruk blant barn og ungdom.

I skolesammenheng skal IKT-utstyret primært brukes til skolearbeid. Det vil si at elevene kun kan gjøre det som lærerne tillater. Regelbrudd kan føre til at eleven mister tilgangen eller utstyret for en periode.

 • Husk at du ikke kan se eller høre den du prater med.
 • DU bestemmer hvem du vil prate med.
 • Styr unna ekle og truende samtaler.
 • Ingen kan tvinge deg til å gjøre eller skrive noe.
 • Vær deg selv, og vær ærlig.
 • Hold navnet og telefonnummeret ditt for deg selv.
 • Ikke fortell hvor du bor, eller hvilken skole du går på.
 • Send ikke bilde av deg selv til noen.
 • Hvis du er i tvil om noe, så snakk med en voksen.

Huskelisten er utarbeidet av BarneVakten.

 

Gode nettvettressurser