skoleklokke-scaled-aspect-ratio-16-9

Inndeling av skoledagen

Dagen er delt inn i 60 minutters skoletimer med friminutt mellom. Barnetrinnet (1-4. trinn) har ikke lengre skoledager enn tom. 4. time. Mellom- og ungdomstrinnet har enkelte skoledager som er lengre enn dette.

Timeinndeling

1.time: 08:30-09:30

2.time: 09:45-10:45

Storefri: 10:45-11:25

3.time: 11:25-12:25

4. time: 12:40-13:40

5. time:13:55-14:55

6. time: 15:05-16:05