Karriereveileder og info om søknad til videregående skole

Det er karriereveileders hovedoppgave å gi elevene informasjon og veiledning i prosessen mot et riktig utdanningsvalg.

Utdanningsvalg

Elever på 8.-10. trinn har ukentlige timer i faget utdanningsvalg, der hovedtemaene er personlige valg, utdanning, yrker og arbeid. Skolens rådgiver har ansvar for undervisningen. I løpet av 9. og 10. trinn deltar elevene to ganger på kurs i utdanningsprogram. Dette er dager der de får en smakebit av et selvvalgt utdanningsprogram på videregående skole.

Individuell oppfølging for 10. trinn

Elever på 10. trinn får individuell oppfølging. Foresatte er også velkommen til å ta kontakt med karriereveileder Solveig Paulsen (se kontaktinfo under) for samtaler. Hver høst arrangeres det et åpent informasjonsmøte på skolen for elever og foresatte, med besøk fra Karriereenheten i Utdanningsetaten i Oslo. Her gis det fyldig informasjon om det aktuelle tilbudet i videregående skole.

Alle ungdommer under 24 år har rett til 3-årig videregående opplæring. Det finnes ulike utdanningsprogram innenfor studieforberedende og yrkesfag. Du finner fyldig informasjon om de ulike utdanningsprogrammene på www.vilbli.no.

Søke på videregående skole

Du søker tre ulike utdanningsprogram, i prioritert rekkefølge, og har rett til å komme inn på ett av dem. Det søkes på www.vigo.no. Elever på 10. trinn får tilsendt pinkoder fra Difi i posten til bruk for å opprette MinID. Vitnemålet fra Ryenberget skole ettersendes automatisk til inntakskontoret.

Hovedinntaket til de offentlige videregående skolene er klar i begynnelsen av juli, og man får beskjed via sms/ epost. Det er viktig å overholde svarfristen. Dersom man ikke får plass på øverste ønske, bør man likevel takke ja til plassen, og samtidig bekrefte at man ønsker å stå på venteliste på høyere ønsker.
Søknad til private skoler skjer direkte til den enkelte skole. Det er karakterer fra høstsemesteret på 10. trinn og tidligere avsluttede fag som legges ved søknaden. Karakterutskrift fås ved Ryenberget skoles administrasjon, og man må selv sørge for å ettersende vitnemålet i juni.

Søknadsfristen til videregående opplæring er 1. mars hvert år.

Rådgiver/karriereveileder ved skolen

Portrait_Placeholder-aspect-ratio-35-40

Solveig Paulsen

Rådgiver/faglærer
23 21 01 67