Skolehelsetjeneste

Informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste. Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Ved behov henvises elevene videre til fastlege, Bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

Skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand har en egen nettside som gir en oversikt over de ulike skolene, hvordan skolehelsetjenesten jobber, hvilke tilbud som finnes i bydelen og hvordan skolehelsetjenesten kan bistå barn og foreldre. Trykk her for å komme til nettsiden.

Helsesykepleier ved Ryenberget skole

bilde-anna-scaled-aspect-ratio-35-40

Anna Kathrine Gundersen

Helsesykepleier
23210173

1.trinn
Skolestartundersøkelse med samtale om helse og trivsel, måling av høyde
og vekt, samt syns- og hørselstest ved behov.
Elevene blir innkalt sammen med en foresatt i løpet av skoleåret. Dersom det er
ønskelig med rask time, vennligst kontakt helsesykepleier.

2.trinn
DTP – IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3.trinn
Vekt og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.

5. eller 6.trinn
Samtale i grupper om pubertet.

6.trinn
MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).

7.trinn
HPV-vaksine (Humant Papillomavirus).

1. – 7.trinn
Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter
initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.
Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens
lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø, mobbing, kosthold, livsstil.

8.trinn
Vekt- og høydemåling, helsesamtale.

9.trinn
Samtale i grupper med tema seksualitet, rus og grenser.

10.trinn
Boostrix-Polio-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

8.-10. trinn
Helseveiledning og eventuelt samtalegrupper i samarbeid med
skolens ledelse og lærere, samt målrettede undersøkelser

Uke 32-35: Ryenberget (8.8- 2.9)
Uke 36+37: Studier (5.9-16.9)
Uke 38-41: Ryenberget (19.9- 14.10)
Uke 42+43: Studier (17.10-28.10)
Uke: 44- 47: Ryenberget (31.10- 25.11)
Uke 48+49: Studier (28.11-9.12)
Uke 50+51: Ryenberget (12.12-22.12)

De ukene helsesykepleier jobber på skolen er hun her fra mandag til torsdag.

Hun vil sjekke mail sporadisk under studieukene.