Skoletransport

Skoleskyss ved Ryenberget skole

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn, er skyssgrensen to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden.

For info om skoleskyss for elever fra andre kommuner enn Oslo, – ta kontakt med skolen.

Mer info om skoleskyss, regelverk og søknadsprosess finnes i linkene under.

Eventuelle spørsmål kan rettes til

Ellen-Kristine-Vestre-aspect-ratio-35-40

Ellen Kristine Vestre

Kontorsekretær
23 21 01 61