Svommeoppl-1-scaled-aspect-ratio-16-9
Svommeoppl-1-scaled-aspect-ratio-9-16

Svømmeopplæring

Alle elevene ved skolen får svømmeopplæring i løpet av skolegangen.

Klasser og tidspunkter skoleåret 2021–2022