valgfag-scaled-aspect-ratio-16-9
valgfag-scaled-aspect-ratio-9-16

Valgfag og språkfag på ungdomstrinnet

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Språk åpner dører. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker.

Valgfag

Totalt skal elevene i ungdomsskolen ha 57 timer valgfag på årsbasis. Noen av disse timene er etter skoletid. Noen av de valgfagene elevene kan velge mellom er:

I valgfaget fysisk aktivitet og helse skal elevene delta i ulike aktiviteter. Faget omfatter friluftsaktiviteter og treningsformer som tradisjonelle lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktiviteter. Faget inneholder også kunnskap om, og praktisk erfaring med, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold.

I valgfaget friluftsliv skal elvene gjennom turer i skog og mark få kunnskap om dyrene, naturen og miljøet rundt seg. Her blir det mange fine turer med spennende innhold.

I valgfaget trafikk får elevene undervisning for å utvikle kunnskap om trafikk og forsvarlig atferd i trafikken. I tillegg kommer Topp trafikkskole og gjennomfører trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for å kunne ta bil- og mopedsertifikat og koster vanligvis 1900 kr. Elevene som velger trafikk valgfag vil få dette gratis

Språkfag

Alle elevene på ungdomstrinnet skal i tillegg til engelsk ha opplæring i ett fremmedspråk til. Eleven på ungdomstrinnet velger seg et språkfag for tre år. Ryenberget skole tilbyr spansk, fransk og engelsk fordypning. Fagene har to timer undervisning i uka, og blir vurdert med karakter. På 10. trinn kan elevene bli trukket ut i faget til muntlig eksamen.

Dersom man velger engelsk fordypning må man velge et fremmedspråk på videregående skole som man har alle tre årene om man velger studieforberedende utdanningsprogram. Dersom man velger spansk eller fransk kan man fortsette med dette på Vg1, og gjøre seg ferdig etter to år. Hvis man velger et annet språkfag på Vg1 må man ha dette alle tre årene.

De som velger idrett eller musikk/ dans/ drama i videregående opplæring kan fortsette med spansk eller fransk, eller et nytt fremmedspråk, og ha dette i to år. Alle avslutter fremmedspråk etter Vg2.

I yrkesfaglige utdanningsprogram velger man ikke fremmedspråk.