klage-pa-karakter-aspect-ratio-16-9
klage-pa-karakter-aspect-ratio-9-16

Vurdering og klage på karakterer

Elevvurdering

Vurdering skal hjelpe eleven til å fremme læring, utvikle elevens kompetanse, gi grunnlag for tilpasset opplæring og gi informasjon til hjemmet. Vurdering gis uten karakterer i barneskolen, mens i ungdomsskolen gis vurdering både med og uten karakterer. Vurderingen skal beskrive hvordan eleven står i forhold til kompetansemålene i faget, og de andre målene som er beskrevet i lærerplanen. Terminkarakterer blir tilgjengelige ved terminens slutt i appen Min skole – foresatte og på Visma.

Klage på karakterer

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter. Klagen må være skriftlig og sendes rektor innen ti dager fra du ble kjent med karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den. Statsforvalteren er klageinstans.

I forkant av klage anbefaler vi dialog med faglærer for å få begrunnelse for karakteren.

Skolens varsling

Ifølge forskriftene til friskoleloven er ikke skolen forpliktet til å varsle om fare for nedsatt standpunktkarakter, kun når det er fare for at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter og nedsatt orden og oppførselskarakter. 

Utførlige forskrifter finnes i Forskrift til friskoleloven, kapittel 3 og 5.