IMG-0093-1-scaled-aspect-ratio-16-9
IMG-0093-1-scaled-aspect-ratio-9-16

Dragonbox gjør matte gøy og levende

Høsten 2021 startet vi med et flunkende nytt læreverk i matematikk på Ryenberget skole som heter DragonBox. Målet med DragonBox er å gjøre matematikken levende slik at den blir lettere å forstå.

Stor begeistring for Dragonbox

Ville du tro meg om jeg skrev at 4.klasse synes matematikk er KULT? Vell.. les videre og se selv.

Samar som går i 4.klasse forteller at han har blitt mye mer glad i mattefaget nå som klassen bruker DragonBox: «Før så likte jeg ikke matte så mye, men når vi startet med DragonBox så likte jeg det mer. Nå liker jeg matte veldig godt.»

Tara i samme klasse syns også et matte er blitt gøy. På spørsmål om hva hun synes om DragonBox svarer hun: «Det er mye gøyere enn sånn vanlig matte som vi hadde før. Det er veldig lærerikt med DragonBox. Pappa syns også at jeg har blitt skikkelig mye bedre i matte.»

DragonBox er bra, kult, gøy, lett og enklere

Det er ikke bare Tara og Samar som synes at DragonBox gjør matte gøy. For å finne ut hva 4. klassingene synes om DragonBox bestemte vi oss for å lage en ordsky. Alle elevene skrev ned ord som de selv synes beskriver DragonBox. Ordskyen under viser ordene som ble skrevet. Dess flere ganger et ord er skrevet, dess større er ordet i ordskyen. Ordskyen viser at elevene synes DragonBox er bra, kult, gøy, lett og enklere.

 

Stor variasjon i måter å jobbe med matematikk

Som lærer opplever jeg at elevene er mer motiverte for å jobbe med matematikkfaget nå enn tidligere. Det hender ofte at elever spør om de får lov til å jobbe videre med matematikkoppgaver hjemme. Det forteller meg at elevene opplever at matematikk engasjerer dem.

DragonBox legger opp til stor variasjon i måter å jobbe med matematikk. Det er både læringsbaserte spill (både fysiske og digitale), utforskende oppgaver det elevene er detektiver som løser problemer (matematiske sådan), oppgaver i boka og tenkeoppgaver som reflekteres over i fellesskap. Alt dette er i tråd med den nye læreplanen som legger vekt på at matematikk skal være et kreativt og utforskende fag. Denne variasjonen i måter å oppdage nye sammenhenger i matematikk på gjør at elevene får en bedre forståelse av det de lærer. Og som vi lærere vet … mestring og motivasjon henger tett sammen!

Bildene over viser en time med DragonBox der elevene utforsker koding og algoritmisk tenking gjennom spill, nettoppgaver og oppgaver og boka. Matematikkglede, utforsking og mestring bidrar til at elvene får et positivt møte med matematikkfaget.

Jeg innledet med å skrive at 4.klasse synes matematikk er KULT. Avslutningsvis vil jeg legge til at det ikke bare er elevene som er begeistret for matematikk – også lærere og assistenter syns DragonBox gjør matte KULT og enklere. Anna Maria som er assistent i 4.klasse sier det enkelt:

«Hadde jeg lært matematikk på denne måten så hadde jeg også forstått mye mer»