tool-384740_1280-aspect-ratio-16-9
tool-384740_1280-aspect-ratio-9-16

Er du vår nye vaktmester?

Vaktmester ved Ryenberget skole og kirke

Ryenberget skole og kirke søker nå en vaktmester i en 60% stilling. Stillingsstørrelsen kan diskuteres. Som vaktmester vedlikeholder og utbedrer du bygningsmassen, har tilsyn med uteområdene og de tekniske installasjonene som tilhører skole og kirke.

Vaktmester skal vise aktiv lojalitet mod det etiske og pedagogiske grunnsyn som fremkommer i de skoleplaner som er gjeldende for DELK`s skoler.

Det er ønskelig med tilsetting så snart som mulig. Søknadsfrist 31.03. Kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Hva vil være dine arbeidsoppgaver?

 • Daglig drift med vedlikehold, tilsyn og mindre renoveringer av skolens bygning
 • Sørge for at de bygningsmessige forhold, også inventar, ved skolen til enhver tid er godt egnet til skoledrift
 • Utarbeidelse og oppfølging av vedlikeholdsplan og rutiner i samarbeid med skolens lederteam.
 • Brannvernleder med ansvar for brannsikkerhetsarbeid i samarbeid med skolens lederteam.
 • Ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen eget ansvarsområde
 • Internkontroll, avvikshåndtering og oppfølging av drifts,- og serviceavtaler

Hvilke kvalifikasjoner har du?

 • Vi ser gjerne at du har relevant fagbrev (byggdrifterfaget, tømrer, elektriker, rørlegger etc)
 • God forståelse for drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg
 • God forståelse for HMS, brannvern og internkontroll generelt
 • Har relevant erfaring
 • Stor interesse og motivasjon for arbeidet

Hvem er du som person?

 • Selvgående, fleksibel, strukturert og målrettet
 • Trives sammen med elever og oppleves som en positiv miljøskaper
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Hva tilbyr vi?

 • Varierte og selvstendige ansvars- og arbeidsoppgaver
 • Jobbe i et kristent fellesskap
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning i SPK

 

Søknader med CV og attester kan sendes til rektor: lene.minge@ryenbergetskole.no

Har du noen spørsmål rundt stillingen? Ta kontakt med:

Dekorativ bakgrunnsfarge

Lene Fosser Minge

Rektor
23 21 01 62
StabsbilderBSK_FotoEvenKleppa-17-scaled-aspect-ratio-35-40

Ole Johannes Meling Skartveit

Administrasjonsleder
23 21 01 65