calculator-1680905-scaled-aspect-ratio-16-9
calculator-1680905-scaled-aspect-ratio-9-16

Skolepenger

Satser for 2021-22

Det offentlige tilskuddet dekker 85 prosent av driftsutgiftene i offentlig skole. En del av resterende dekkes inn av skolepenger.
Skolepengene inkluderer leirskole i 8. klasse og tur til Polen og Tyskland med Aktive Fredsreiser i 10. klasse. Leie av iPad på mellomtrinnet og PC på ungdomstrinnet inngår også i prisen.

For 2022-2023 er skoleprisene:

  • Barnetrinnet kr 1 950 (per måned)
  • Ungdomstrinnet kr 2 250 (per måned)

For de som har flere barn på skolen gis det søskenmoderasjon. Reduksjonen som gis avhenger av hvor mange barn en har på skolen. En vil alltid betale full pris for det eldste barnet. For barn nummer 2,3 og 4 så gjelder følgende:

  • Barn nr. 2 får 25% reduksjon av full pris .
  • Barn nr. 3 og 4 får 50% reduksjon av full pris.

Skolen vil sende deg eFaktura for hver måned. Fakturaen vil da komme i din nettbank. Viktig at en går inn i nettbanken å godkjenner eFakturaen der. Hvis ikke systemet får til å sende eFaktura til deg vil fakturaen automatisk bli sendt per e-post.

Nei, vi fakturere bare for selve skoleåret. Det faktureres skolepenger og SFO fra september til og med juni. Det vil si 10 måneder.

Hvis KID-nummeret på din faktura ikke fungerer er det viktig at du merker innbetalingen med ditt kundenummer og ditt navn. Ditt kundenummer finner du på fakturaen.

Husholdninger som har en lavere bruttoinntekt enn 5G har mulighet til å søke om reduksjon av skolepenger. Frist for å søke er 1. august. Se fil under for kriterier og søknad.