Til-hemmesiden-scaled-aspect-ratio-16-9
Til-hemmesiden-scaled-aspect-ratio-9-16

Skole og kirke sammen i 150 år

16. mars 1872 var datoen når DELK ble stiftet. Dette ble markert på dagen 150 år etter på Skauen. kristelig skole. Dette kan du lese mer om i neste Skauen-Nytt.

Foto: Karsten Grytnes

Hilde sang en gamel salme for hele skolen.

Foto: Karsten Grytnes

Ann Karin og Kari lage kanelsnurrer til store og små på skolen.