Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

150_Moe-8-scaled-aspect-ratio-16-9
150_Moe-8-scaled-aspect-ratio-9-16

DELK feiret 150-årsjubileum i 2022

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn. DELK ble etablert i 1872 og markerer 150-årsjubileum i år.

DELK fyller 150 år i 2022!

DELK ble stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872; 16. mars det året skrev de første seg inn i medlemsprotokollen til «Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder». Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

Kirkesamfunnet består i dag av 14 menigheter og driver i dag fem skoler og en barnehage.

DELKs motto er I Jesus, for hverandre, ut i verden.

Hvordan ble dette markert?

I dagene rundt selve stiftelsesdagen, 16. mars, ble jubileet markert med bursdagsfeiring i skolene og lokale markeringer i menighetene både på søndagene og ellers i uken. Fredagskvelden på samarbeidsrådets første samling den 25. mars var også satt av til feiring.

Kirkeforum inviterte til spennende tema i løpet av året. Våren 2022 var det to samlinger hvor blikket ble rettet framover: 150 år – men er DELK rustet for framtiden?

DELK Together ble arrangert for skolene i mai, og da fikk elevene i 5. – 10. klasse høre DELKs historie på 10 minutter.

Hovedmarkeringen var på Sankthansstevnet 24.-26. juni.

DELK før og nå

Her har vi samlet et lite utvalg av bilder fra DELK sin historie! Kommer flere bilder.