Rutiner for overgangen fra barnehage til skole

Rutiner ved overgangen barnehage skole

TidspunktTiltakForesatte
Frist: 15.10.Søknadsfrist 1. klasse, hvordan søke finner du her.Foresatte
oktoberBarnehagen sender en liste til skolen med oversikt over barna som skal begynne på Skauen. Barnehagen
23. januar
17.30-19.00
Samling for foreldre og skolestartere Inspektør II, rektor og SFO-leder
1. mars
12.00-13.00
Felles digitalt samarbeidsmøte med barnehagene som har skolestartere og skolen.Inspektør II
Fortløpende og innen utgangen av april. Samarbeidsmøter om barn med spesielle behov eller tilrettelagt opplæring. Deltakere: barnehage, skole, PP-rådgiverBarnehage
Innen 1. maiBarnehagene fyller ut overgangsskjemaet sammen med barnet og foresatte.Barnehage
VårhalvåretBarnehagegrupper besøker skoleområdet og SFO.Inspektør II og SFO-leder
Endret til 31. mai
13.00-14.15
Skolestartere på besøk med barnehagen evt. foresatteSkole
24. mai
14.00-15.15
Skolestartere på besøk med foresatteSkole