Rutiner for overgangen fra barnehage til skole

Rutiner ved overgangen barnehage skole

TidspunktTiltakForesatte
Frist: 15.10.Søknadsfrist 1. klasse, hvordan søke finner du her.Foresatte
oktoberBarnehagen sender en liste til skolen med oversikt over barna som skal begynne på Skauen. Barnehagen
22. januar 2024
17.30-19.00
Samling for foreldre og skolestartere Inspektør II, rektor og SFO-leder
29. februar 2024
12.00-13.00
Felles digitalt samarbeidsmøte med barnehagene som har skolestartere og skolen.Inspektør II
Fortløpende og innen utgangen av april. Samarbeidsmøter om barn med spesielle behov eller tilrettelagt opplæring. Deltakere: barnehage, skole, PP-rådgiverBarnehage
Innen 1. maiBarnehagene fyller ut overgangsskjemaet sammen med barnet og foresatte.Barnehage
VårhalvåretBarnehagegrupper besøker skoleområdet og SFO.Inspektør II og SFO-leder
15. mai 2024
13.00-14.30
Skolestartere på besøk med barnehagen evt. foresatteSkole
29. mai 2024
14.00-15.30
Skolestartere på besøk med foresatteSkole