Rutiner for overgangen fra barnehage til skole

Rutiner ved overgangen barnehage skole

TidspunktTiltakForesatte
Frist: 15.10.Søknadsfrist 1. klasse, hvordan søke finner du her.Foresatte
OktoberBarnehagen sender en liste til skolen med oversikt over barna som skal begynne på Skauen. Barnehagen
JanuarForeldremøte Inspektør II, rektor og SFO-leder
FebruarFelles samarbeidsmøte med barnehagene som har skolestartere og skolen.Inspektør II
Fortløpende og innen utgangen av april. Samarbeidsmøter om barn med spesielle behov eller tilrettelagt opplæring. Deltakere: barnehage, skole, PP-rådgiverBarnehage
Innen utgangen av maiBarnehagene fyller ut overgangsskjemaet sammen med barnet og foresatte.Barnehage
VårhalvåretBarnehagegrupper besøker skoleområdet og SFO.Inspektør II og SFO-leder
MaiSkolestartere på besøk med foresatte Skole
MaiSkolestartere på besøk med barnehagen evt. foresatteSkole