Sotra menighet

DELK-menigheten på Sotra holder til i Håkonsund kirke.

Håkonsund ligger helt sør på Sotra, i Sund kommune, og menigheten startet allerede i 1914.

Kirken ble bygget i 1916 i Austevoll kommune og flyttet til Håkonsund i 1948. Besøksadressen er Markavegen 10, 5379 Steinsland.
Det er ca. to km fra Spar-butikken som ligger ved riksvei 555. Følg videre Forlandsvegen og Håkonsundsvegen til veiskilt Markavegen.

Gudstjenester avholdes andre søndagen i måneden kl 11.00.

Gudstjenestelisten for 2. halvår 2018:
●  Søndag 9. desember, gudstjeneste ved Erling Rantrud

Gudstjenestelisten for 1. halvår 2019:
●  
Søndag 13. januar, gudstjeneste ved Jan Bygstad
●  Søndag 10. februar, gudstjeneste ved Rolf Ekenes
●  Søndag 10. mars, gudstjeneste ved Jan Bygstad
●  Søndag 18. april, gudstjeneste ved Jan Bygstad
●  Søndag 12. mai, gudstjeneste ved Jan Bygstad
●  Søndag 10. juni, gudstjeneste ved Boe Johannes Hermansen

Menigheten ledes av prest og eldste.

Prest Jan Bygstad 
E-post: jan.bygstad@delk.no
Telefon 932 64 642

Eldste Vidar Klepsvik
E- post: vklepsvi@online.no
Telefon: 450 43 319

Møtelisten for alle DELKs menigheter finner du her.