Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Olaf-Engestol-scaled-aspect-ratio-16-9
Olaf-Engestol-scaled-aspect-ratio-9-16

Ny adminstrasjonsleder

Olaf Engestøl er ansatt som ny administrasjonsleder ved hovedkontoret i DELK.

Hovedstyret har vedtatt å ansette Olaf Engestøl som administrasjonsleder ved DELKs hovedkontor fra 1. august 2024.

Olaf Engestøl kommer fra stilling som prest i Jæren og Dalane menighet, ved siden av lærerstilling. Olaf vil begynne i 40% stilling som administrasjonsleder fra 1. august 2024. Han vil inntil videre fortsette i 60% som prest, dog ikke lenger enn 31. juli 2025. Det første året vil Olaf utføre hovedparten av arbeidet som administrasjonsleder fra hjemmekontor. Tilsynsmannen vil inngå avtale om en kort ukes opphold ved hovedkontoret hver måned i denne tidsperioden.

Avtroppende administrasjonsleder Torgeir Døvik har sagt seg villig til å fortsette i stillingen i 40%, i det minste frem til og med 31. desember 2024. Hvordan stillingsfordelingen vil se ut fra og med 1. januar 2025 vil bli avklart i løpet av høsten 2024.

Olaf og hans familie planlegger å flytte til Østlandet sommeren 2025 og Olaf vil senest fra og med 1. august 2025 begynne i 100% ved hovedkontoret.