Dagens bibelord 21.01.2018

Joh 4,4-26

4Han måtte reise gjennom Samaria, 5og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. 6Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. 7Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» 8Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. 9Hun sier: «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene. 10Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» 11«Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? 12Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.» 13Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. 14Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» 15Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» 16Da sa Jesus til henne: «Gå og hent mannen din og kom så hit.» 17«Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. 18«For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann. Det du sier, er sant.» 19«Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. 20«Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» 21Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Far. 22Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. 23Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. 24Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» 25«Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» 26Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Vikarprest til Bjerkely og Granly

Prestene i Bjerkely og Granly menigheter er begge sykmeldt til ut i februar. Prest Andreas Johansson går inn som vikar. [ Les mer ]

Tro og tvil på kristendomsseminar

”Forsvare tro – rom for tvil” var temaet for årets kristendomsseminar i DELK. Gen. sekr. i Laget, Karl-Johan Kjøde, maktet å formidle temaet på en relevant og klargjørende måte. [ Les mer ]

Velkommen til DELKs St. Hansstevne 2018

DELKs tradisjonsrike sommerstevne vil også i år bli arrangert på Gjennestad i Stokke - lørdag 23. og søndag 24. juni. Stevnets tema er «Bygge for livet». [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Feb
Kirkeforum DELK, Granly skole
Kl. 19:00
'Gled dere alltid' - Må kristne alltid være glade? Ved lege og psykiater Arne Austad.

[ Les mer ]
13 Apr
Rådsmøte
i Ryenberget kirke, 13. og 14. april
Mer info kommer.
30 Mai
Kirkeforum DELK, Ryenberget kirke
Kl. 19:00
'Hvor mye skal kirken blande seg inn i politikken. Om kristentro, politikk og samfunns-
ansvar.'
[ Les mer ]

23 Jun
St.Hansstevne
på Gjennestad i Stokke: lørdag 23. og søndag 24. juni.
Mer info kommer.
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

BIBELHELG ved Curt Westman

- Østfold menighet i Missingmyra bedehus lørdag 3. og søndag 4. februar 2018 Tema: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Godt nytt år!

- Moe skole Skolen starter opp igjen onsdag 3. januar (4.-10. klasse) og torsdag 4. januar (1.-3. klasse). [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]