Dagens bibelord 20.10.2017

1 Tess 4,1-10

1For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! 2Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. 3For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. 4Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, 5ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. 6Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. 7For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. 8Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd. 9Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere. For dere har selv lært av Gud å elske hverandre, 10og dere viser denne kjærligheten mot alle våre søsken i hele Makedonia. Like fullt oppfordrer vi dere, søsken, til å gjøre enda større fremskritt.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Nyansatte fikk grunnleggende kunnskaper om DELK

Hver høst arrangerer tilsynsmannen og skolekonsulenten et innføringskurs om DELK, for nyansatte ved skolene våre. [ Les mer ]

Nåden alene

«Når folk har hørt evangeliet tre ganger», klaget Luther, «da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet». Slik er det med noen hver av oss. Det rammer ikke minst et dyrebart kjerneord som «nåde». Har vi brukt det opp? «Kan vi det» nesten for godt? [ Les mer ]

Fordypning i luthersk tro

Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

20 Okt
Rådsmøte
Kl. 17:00
fredag 20. og lørdag 21. oktober
06 Des
Kirkeforum i DELK - Ryenberget kirke
Kl. 18:30
Tema om reformasjonen ved Lars Inge Magerøy.
Nærmere opplysninger kommer på DELKs nettsider.
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Besøk av tilsynsmannen

- Moe skole Torsdag 12. oktober hadde vi besøk av tilsynsmann Rolf Ekenes og skolekonsulent Tore Slettvik. [ Les mer ]

To-retters middag og takk til dugnadsgjengen

- Bjerkely skole Onsdag 11. oktober inviterte skolen dem som har bidratt på dugnad for skolen til middag som en liten takk for alt arbeidet som har blitt lagt ned. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]