Dagens bibelord 26.05.2018

Apg 1,4-8

4En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg. 5For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» 6Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Brev til tidligere elever, – en beklagelse

Et brev fra DELKs ledelse er sendt alle som var elever ved DELKs skoler i et stort tidrom. Brevet ble sendt 26. april i år. [ Les mer ]

Menigheter under etablering

Nå kan du lese mer om etablering av nye menigheter på DELKs nettsider. DELK Møre er allerede på plass med egne nettsider, og for DELK i Nord kan du foreløpig følge med på møteprogrammet. [ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

30 Mai
Kirkeforum DELK, Ryenberget kirke
Kl. 19:00
'Hvor mye skal kirken blande seg inn i politikken. Om kristentro, politikk og samfunns-
ansvar.'
[ Les mer ]
01 Jun
Vårdugnad, vaskedugnad
Fredag 1. juni og lørdag 2. juni. Vi kan være til søndag 3. juni. Se Bondalsiden for mer info.

[ Les mer ]
23 Jun
Sankthansstevnet
på Gjennestad i Stokke starter med bibeltime lørdag 23. kl 11.00.

[ Les mer ]

24 Jun
Sankthansstevnet
på Gjennestad i Stokke starter med gudstjeneste søndag 24. kl. 11.00.
[ Les mer ]
25 Jun
Barneleir 4. og 5. klasse
fra 25. juni til 28. juni. Frist påmelding 1. juni, se Bondalsiden.
[ Les mer ]
28 Jun
Leir 6. og 7. klasse
Leir for elever som er gått ut 6. og 7. klasser.
Frist påmelding 1. juni. Se Bondalsiden.
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Assistentstilling - midlertidig for 2018-19

- Moe skole Moe skole søker etter assistent i ca. 80 % stilling. Se utlysningstekst under. [ Les mer ]

Velkommen til ungdomsmøte!

- Ryenberget skole Alle er hjertelig velkommen i Ryenberget kirke tirsdag 22. mai kl 18.30! Ta med en venn og kom! [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]