I Jesus, for hverandre, ut i verden!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Prestenes vaktuker sommeren 2019

Hvem av prestene som er på jobb hvilke uker i sommer finner du i vedlagte PDF – klikk her. [ Les mer ]

Fellesskap på årets GF og Sankthansstevne

Noe for tanken og noe for hjertet, men først og fremst de troendes felleskap. Årets Generalforsamling og Sankthansstevne er over for denne gang. For andre gang ble GF arrangert i forbindelse med det etterhvert urgamle Sankthansstevnet på Gjennestad. Under følger noen glimt og viktige punkter. Fra generalforsamlingen Hele 20 saker sto på årets saksliste. Forhandlingene […] [ Les mer ]

Strømming og opptak fra Sankthansstevnet

Enkelte av møtene på årets Sankthansstevne ble strømmet direkte. Du kan finne igjen disse opptakene her. Vi beklager litt variabel kvalitet på dette. Seminarer og møter ble også gjort opptak av – opptakene finner du på disse sidene. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Sep
Kirkeforum DELK - Granly kirke
Kl. 19:00
Åpent temamøte. Er ikke Bibelen nok, hvorfor skal vi ha bekjennelsen?
Ved Jan Bygstad, prest i DELK

[ Les mer ]
13 Nov
Kirkeforum DELK - Borgeskogen kirke
Kl. 19:00
Åpent temamøte. Hvordan dele evangeliet med en jøde?
Ved Andreas Johansson, misjonssekretær i DELK
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Moveien stengt

- Moe menighet Kommunen skifter ut vann- og avløpssystemer og holder Moveien stengt ut november. Dette påvirker adkomsten til kirken. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Skolestart 2019-20

- Moe skole Sommerferien er over og vi gleder oss til å ta imot 140 elever til nytt skoleår! [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]