Dagens bibelord 29.06.2017

Apg 22,6-16

6Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. 7Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?’ 8Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Da sa han til meg: ‘Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.’ 9De som var sammen med meg, så lyset, men hørte ikke stemmen som talte til meg. 10‘Hva skal jeg gjøre, Herre?’ spurte jeg. Og Herren sa til meg: ‘Reis deg opp og gå inn i Damaskus. Der skal du få beskjed om alt du er utsett til å gjøre.’ 11På grunn av det blendende lyset kunne jeg ikke se, men de som var med meg, leide meg videre, så jeg kom til Damaskus. 12Der var det en gudfryktig og lovtro mann, Ananias, som alle jødene på stedet hadde bare godt å si om. 13Han kom og stilte seg foran meg og sa: ‘Saul, bror, bli seende!’ I samme stund kunne jeg se ham. 14Han sa til meg: ‘Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se Den rettferdige og til å høre hans egen røst. 15For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. 16Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens du påkaller hans navn.’

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Lydopptak fra St. Hansstevnet på Gjennestad

Alle taler på DELKs St. Hansstevne både lørdag og søndag er tatt opp og lagt ut som Podcast-filer. Bruk linken nedenfor for å se en oversikt over opptakene. [ Les mer ]

Generalforsamling med bredde og profil

DELKs generalforsamling (GF) gikk av stabelen på Gjennestad vgs. St. Hanshelgen med omlag 80 delegater. Det var første gang GF ble kombinert med St. Hansstevnet. [ Les mer ]

Hva skal de snakke om på GF?

Lurer du på hva de omkring hundre delegatene og andre medvirkende skal diskutere og gjøre vedtak om på DELKs generalforsamling 23.-24. juni? Da kan du ta en titt på GFs saksdokumenter som er lagt ut så alle kan studere dem. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

20 Okt
Rådsmøte
Kl. 17:00
fredag 20. og lørdag 21. oktober

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Granly menighet har kjøpt en viktig naboeiendom

- Granly menighet, Tønsberg 21. juni ble det inngått intensjonsavtale om kjøp av Klippeveien 6 på Eik, en naboeiendom som ligger tett inntil Granly skole og skolegården. [ Les mer ]

Velkommen til feiring av reformasjonen!

- Østfold menighet I år er det 500 år siden Martin Luther skrev de 95 tesene mot misbruket av avlaten, og ved det utløste omveltningene som skulle bli kjent som reformasjonen. Dette er en av de viktigste hendelsene i vår historie. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

God sommer!

- Ryenberget skole Vi ønsker alle elever, foreldre, ansatte og andre venner av skolen en strålende sommerferie! Første skoledag etter ferien er mandag 21. august kl 08.30. [ Les mer ]

Skoleavslutning for siste gang

- Bjerkely skole Tirsdag 20. juni var en spesiell dag for Bjerkely skole. Da avsluttet vi skoleåret for siste gang i nåværende lokaler. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]