Dagens bibelord 22.08.2017

Rom 3,21-27

21Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. 22Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, 23for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 24Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 25Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. 26Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. 27Hva har vi da å være stolte av? Ingenting! Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Hvordan åpne bibelen for muslimer?

Gå ikke glipp av årets misjonsseminar! Hvert år arrangerer misjonskomiteen i DELK et misjonsseminar. Formål: inspirasjon, ny kunnskap og kjennskap, fellesskap om menighetens hjertesak. [ Les mer ]

Brå avslutning av tjenesten i Japan

Familien Ingeborg Marie og Torkel Alfsvåg Ekenes reiste ut som misjonærer til Japan i 2014 gjennom NMS (Det norske misjonsselskap). Sendekirken var DELK og de bli innviet som misjonærer i Granly kirke i Tønsberg. DELK har finansiert ca. 50 % av utgiftene i forbindelse med deres tjeneste i Japan. [ Les mer ]

Kollekt-rekord og stor oppslutning om årets St. Hansstevne

For aller første gang i DELKs historie ble Generalforsamlingen og St. Hansstevnet avviklet over tre påfølgende dager. Arrangementet på Gjennestad i Stokke ga ny innsamlingsrekord - hele 194.000 kroner. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

15 Sep
Årets misjons-seminar på Fjellhaug i Oslo
Kl. 19:00
'Hvordan åpne bibelen for muslimer'. Med Ida Glaser fra Glasgow. Arrangører er DELK og NLM.
[ Les mer ]
18 Sep
Kirkeforum DELK - Bjerkely menighetssenter
Kl. 19:00
Hans Nilsen Hauge - mannen, troen, arven.
Innledere er Hermund Haaland og Ragnar Andersen.

[ Les mer ]
20 Okt
Rådsmøte
Kl. 17:00
fredag 20. og lørdag 21. oktober

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Tur til Ekeberg søndag 27. august

- Ryenberget menighet Søndagsskolen inviterer ALLE til tur etter søndagsmøtet. Oppmøte utenfor kirken ca. kl 12.30. Vi prøver å få plass til alle i biler; ellers er det en 20 min spasertur til Ekeberg. Vi møtes ved bondegården på baksiden av Ekeberghallen. Aktiviteter og picnic. Ta med mat og drikke og ev noe å sitte på. Værforbehold. Spørsmål kan diakon Elisabeth svare på. Tlf 95474800. [ Les mer ]

Kjell Magne Baksaas ny eldste

- Granly menighet, Tønsberg Eldstevalget i Granly menighet ble avsluttet søndag 13. august. Valgdeltakelsen var på 52 %. Kjell Magne Baksaas fikk 89 % av stemmene. Tre andre fikk fra en til tre stemmer. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Første dag i første klasse …

- Skauen kristelige skole Ja, så er skoleåret 2017 / 18 i gang! 20 flotte 1. klassinger møtte opp i gymsalen til første skoledag. De var alle sammen godt forberedt og klare til å ta fatt på 10 års skolegang. Det var nok mange som gru - gledet seg litt denne morgenen, men dette blir spennende, ikke minst for mamma og pappa som har fått en skolejente eller skolegutt å følge opp. [ Les mer ]

Nye Bjerkely skole i Tønsbergs Blad

- Bjerkely skole Her kan du lese reportasjen fra gårsdagens åpning av skolen - men ser nå at du må være abonnent for å kunne lese (tb.no+) [ Les mer ]

Velkommen til skolen vår!

- Ryenberget skole Mandag 21. august starter første skoledag kl 08.30 og slutter ca kl 11.00. Hjertelig velkommen tilbake fra en lang sommerferie! [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]