Dagens bibelord 30.03.2017

Matt 20,17-19

17Jesus dro nå opp mot Jerusalem. På veien tok han de tolv disiplene til side og sa til dem: 18«Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden 19og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Påskeutgaven av Underveis er lagt ut

Årets første nr. av Underveis er nå lagt ut her på DELKs nettsider. Bladet er som vanlig på 36 sider, og vi håper du finner mye interessant stoff. [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]

DELK på Møre

DELK hadde sine første samlinger i Møre og Romsdal 4. og 5. mars. Tilsynsmann Rolf Ekenes og prest Boe Johannes Hermansen besøkte Molde. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

09 Apr
PASJONSKONSERT
Kl. 19:00
Palmesøndag kveld kl 19.00, i Ryenberget kirke, Oslo. Velkommen inn i konsentrasjon omkring Jesu 7 ord på korset.
[ Les mer ]
26 Apr
Kirkeforum DELK
Kl. 19:00
Åpent temamøte om kvinner og tjeneste i DELK-menighetene.
Gymsalen Granly skole/kirke i Tønsberg.
[ Les mer ]
23 Jun
GF 2017
Kl. 10:00
DELKs Generalforsamling 2017 på Gjennestad.
[ Les mer ]

24 Jun
GF 2017 og St.Hans stevne
Kl. 13:00
GF 2017 og St. Hansstevne på Gjennestad.
[ Les mer ]
25 Jun
St.Hans stevne
Kl. 11:00
St. Hansstevne 2017 på Gjennestad.
[ Les mer ]
28 Jun
Ungdomsleir på Kvitsund
DELKs ungdomsleir arrangeres på Kvitsund Gymnas. Den starter onsdag 28. juni og avsluttes søndag 2. juli. Mer info kommer

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Påskens budskap formidlet i kunsten

- Ryenberget menighet Bilder forteller på en annen måte enn ord. Torsdag 6. april kl. 19 'risikerer' du å få dypere innsikt i noen bibelske sannheter - ved hjelp av bilder. [ Les mer ]

Katakombens hemmelighet - Lys i mørket

- Moe menighet En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Gøy med lego

- Moe skole Har du litt lego hjemme som du pleide å leke med? På Park hotell lærte 7. klasse å programmere lego. [ Les mer ]

Sunt kosthold

- Skauen kristelige skole Vi i 9.klasse har hatt et prosjekt i faget mat og helse. Prosjektet har gått ut på at vi skal lage lunsjprodukter som vil forbedre kostholdet og matlysten til elever på skolen. Her får dere se presentasjonen og arbeidet til den ene gruppen. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]