Dagens bibelord 24.05.2017

Ef 1,15-23

15Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. 16For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. 17Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. 18Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige 19og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. 20Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 23som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Gangetabellen – en del av vår lutherske bekjennelse?

  Vår lutherske kirkes bekjennelse kjenner ganske mange av oss. I hvert fall hvilke deler den inneholder, om enn ikke hva som står skrevet i alle disse skriftene. Vi snakker om Den apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelse fra oldkirken, de kommer først. [ Les mer ]

Høgsvekapellet innvies lørdag 8. juli!

De siste tre årene har et kapell sakte reist seg i skogkanten utenfor tunet i Høgsveen. Torgeir Thorsnes har tegnet og tilpasset etter modell av Sandbu kapell i Vågå. [ Les mer ]

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Jun
GF 2017
Kl. 10:00
DELKs Generalforsamling 2017 på Gjennestad.
[ Les mer ]
24 Jun
GF 2017 og St.Hans stevne
Kl. 13:00
GF 2017 og St. Hansstevne på Gjennestad.
[ Les mer ]
25 Jun
St.Hans stevne
Kl. 11:00
St. Hansstevne 2017 på Gjennestad.
[ Les mer ]

28 Jun
Ungdomsleir på Kvitsund
DELKs ungdomsleir på Kvitsund. Fra onsdag 28. juni til søndag 2. juli.
[ Les mer ]
20 Okt
Rådsmøte
Kl. 17:00
fredag 20. og lørdag 21. oktober

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommerfest

- Ryenberget menighet Søndag 18. juni feirer vi familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Som om ikke det var godt nok, inviterer vi også til menighetens sommerfest etter gudstjenesten. [ Les mer ]

Strålende menighetsdag for Moe og Ryenberget

- Moe menighet Gudstjenesten 21. mai ble flyttet utendørs til idylliske Sand i strandkanten ved den gamle kommunegrensa mellom Stokke og Sandefjord. Der feiret vi gudstjeneste og nøt ettermiddagen sammen med Ryenberget menighet fra Oslo. [ Les mer ]

Konfirmasjon i Granly kirke 2017

- Granly menighet, Tønsberg Søndag 14. mai ble en stor festdag i Granly kirke. I overkant av fem hundre mennesker hadde møtt fram for å være med på konfirmasjonsgudstjenesten med 21 konfirmanter. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Distriktsfinalen for Sykkelprøven 2017

- Bjerkely skole Solveig tok en super tredjeplass for 7. trinn i Distriktsfinalen! [ Les mer ]

Vel talt

- Skauen kristelige skole 17. maifeiring 2017 ble en flott opplevelse. To av våre elever, Thomas Semb fra 5. klasse og Tiril Marie Vikje Tokerud fra 9. klasse, holdt en inspirerende og viktig tale fra Rådhusbalkongen i sentrum. Nærmere seks tusen små og store var samlet foran Rådhuset i Skien. Thomas og Tiril var tydelig i sin tale og formidlet tanker som flere på Skauen skole hadde vært med å formulere. Her kan du lese hele talen. [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]