Dagens bibelord 22.09.2017

Luk 5,12-16

12En gang han var i en av byene, kom en spedalsk mann, full av sår. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» 13Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten. 14Jesus forbød ham å si det til noen. «Men gå og vis deg for presten», sa han, «og bær fram et offer for renselsen din, slik som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» 15Men ryktet om ham spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. 16Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Nåden alene

«Når folk har hørt evangeliet tre ganger», klaget Luther, «da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet». Slik er det med noen hver av oss. Det rammer ikke minst et dyrebart kjerneord som «nåde». Har vi brukt det opp? «Kan vi det» nesten for godt? [ Les mer ]

Fordypning i luthersk tro

Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”. [ Les mer ]

Jubelår på Madagaskar

Det er 150 år siden norske pionerer startet misjonsarbeid på Madagaskar. Dristige og målrettede misjonærer, fra ett av datidens fattigste land i Europa, navigerte mellom utsendinger fra stormaktene Frankrike og Storbritannia. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

20 Okt
Rådsmøte
Kl. 17:00
fredag 20. og lørdag 21. oktober
06 Des
Kirkeforum i DELK - Ryenberget kirke
Kl. 18:30
Tema om reformasjonen ved Lars Inge Magerøy.
Nærmere opplysninger kommer på DELKs nettsider.
[ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Byggestatus

- Moe menighet Det gjøres klart for vegger i byggegropa, og i kirkerommet begynner vi å ane hvordan ansiktsløftingen vil bli. Dusjer og garderober mangler bare en grundig vask før de kan brukes. [ Les mer ]

Pensjonist-treff fredag 29. september kl. 16.00

- Bjerkely menighet Diakonigruppa har gleden av å innby pensjonister til hyggelig samvær i kirkestua til Bjerkely menighetssenter fredag 29. September kl. 16.00 [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Hvassertur 8kl

- Granly skole Elever og lærere i 8 klasse dro på en bli kjent tur til Hvasser fra torsdag 24. til fredag 25. august. [ Les mer ]

Flott offisiell markering av nye Bjerkely skole

- Bjerkely skole ReAvisa var med på åpningsmarkeringen. Les her. Takk til Stian Ormestad for fin reportasje [ Les mer ]

Om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag! [ Les mer ]