Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

DSC_6505-scaled-aspect-ratio-16-9
DSC_6505-scaled-aspect-ratio-9-16

Storsatsing på barn, ungdom og familier

For noen år siden fikk vi i DELK vår egen ungdomsleder, og DELK Ung ble etablert. I fjor ble enda en liten stilling opprettet, og vi har nå en leder for DELK Barn & familie.

Det er ingen hemmelighet at slikt koster penger. Det er naturlig med et tilbakeblikk på hva som har skjedd så langt, og snakke litt om tiden fremover. Hva er fruktene av arbeidet, og hva kan vi forvente i tiden som kommer?

Underveis har fått med seg både ­Benjamin Andersson leder for DELK Ung, og Øyvind Døvik, leder for DELK Barn & familie til å dele noen refleksjoner. Som den storfamilien vi er, har vi også fått Torgeir Døvik, administrasjonsleder og bror til Øyvind, med på samtalen. Allerede nå kan denne redaktøren avsløre at satsingen på ungdom har gitt frukter, ganske så mange også, og det lover godt for nysatsingen på barn og familier også.

DELK ung

Tekst/Benjamin Andersson

Økt engasjement

«Heia Tønsberg, dun, dun, dun!» Bongotrommer, grytelokk og menneskebrøl ljomer i den gamle gymsalen på Eik. Over 90 ungdommer er sammen på Granly på idrettsweekend. De spiller volleyball, heier på andre som spiller volleyball, deltar på møter, lovsang og gudstjeneste, spiser god mat og treffer mange andre Delkere. Idrettsweekend arrangeres et par ganger i året, og er en arena hvor ungdommene kan komme sammen helt uavhengig av ferdighetsnivå, bakgrunn og skole. Idrettsweekend er ikke det eneste relativt nye opplegget som DELK Ung arrangerer.

Ledertrening

Ledertreningsleiren «Følg meg» er det andre. Det arrangeres også en gang i semesteret. I høst var vi i Horten, og forrige gang nå i vinter var vi på Moe. Her er noen av tilbakemeldingene fra ungdommene selv: «Leiren var altfor kort», og «det burde arrangeres flere slike leirer for ungdommene».

Det å få lov til å være med i et slikt arbeid gleder meg, og jeg trives godt i rollen som leder av DELK Ung. Jeg husker tilbake til tiden da jeg selv gikk på ungdomsskolen og pleide å dra på Kvitsund-leirene om sommeren, og sporadisk var med på Mingle og DELuKs sine julebord og romjuls­kveld. Det var stort sett på disse arrangementene man kunne møte andre DELK-ungdommer. Jeg var glad for det arbeidet som fantes da, men jeg skulle virkelig ønske at jeg var en del av det rike ungdomsarbeidet vi har i DELK nå.

Hvorfor DELK Ung?

Ungdomsarbeid er det viktigste ­arbeidet vi har! Det sier jeg ikke bare fordi jeg er ungdomsleder. Hvordan vil DELK se ut i framtiden dersom vi ikke ivaretar, oppmuntrer og tilrettelegger for ungdommene i kirken? DELK Ung er en satsing for å utruste og bevare yngre ungdommer, men vi har også rettet fokuset mot overgangen fra ­ungdomsskole til videregående som er en svært sårbar tid. Gjennom å knytte sterkere bånd og tettere relasjoner både med hverandre og med ungdomsledere, vil ungdommene lettere føle seg hjemme i DELK. Visjonen vår er et inkluderende ung­domsarbeid fra 8.klasse til 3.klasse videregående, hvor de eldste er gode forbilder for de yngre. Vi ønsker også tett kontakt med søndagssamlingene i kirken. Ungdommene skal oppleve at de er viktige for fellesskapet, og lære at søndag er kirkedag selv om de har eget opplegg også.

Hvordan arbeider DelkUng?

Ungdomsrådet er et organ som samles 3–4 ganger pr. halvår. Her samtales det på et overordnet nivå og de store linjene blir lagt for arrangementer, undervisningsmateriell og oppfordringer til lokalt arbeid. Leder av DELK Ung setter disse samtalene ut i live i samarbeid med lokalt ungdomsarbeid i menighetene.

Arrangementene som pr. nå ligger under DELK Ung, er Kvitsund, Idrettsweekend, Følg meg og ungdomsopplegget på St.Hans- stevnet. I tillegg til dette er julearrangementer, misjonsturer, slalåm-og Tusenfrydturer nære samarbeid mellom lokale ungdomsarbeid og DELK Ung.

Hvem er arbeidet for?

De store leirene våre som idrettsweekend og Kvitsund er for alle, og vi har et fokus på å nå ungdommer som vanligvis ikke er så aktive i menighet, eller kjent med den kristne tro. «Følg meg» ivaretar og bygger videre på oppblomstringen av ungdommer som ­ønsker å komme nærmere Jesus og utvikle sine lederferdigheter. Dette er kanskje en av de største fruktene av ­satsingen vår. Vi ser at ungdommer ­bekjenner troen på Jesus og har lyst til å være en del av DELKs arbeid i stort og smått.

Ungdomsarbeid er vårt viktigste arbeid, og det er nødvendig å ha noe som knytter ungdommer sammen i en av de mest sårbare tidene i livet.

Ønsker du å være med å legge til rette for at ungdommene våre skal fortsette å knytte bekjentskaper på tvers, men også komme enda nærmere Jesus?

Bli fast giver, nå!

DELK Ung

Vi vil utruste og oppmuntre unge til å følge Jesus i menigheten, i hverdagen og i ungdomsarbeidet.

 

Følg oss på Facebook: DELK Ung

Instagram: Delk_ung

Nettsiden: Delkung.no

 

Kontaktinfo:

E-post:
benjamin.andersson@delk.no

Telefon: 40095811

 

Ungdomsleir på Kvitsund:

26.-30.juni 2024.

For påmelding, klikk her.

DELK Barn & familie

Tekst/ØYVIND DØVIK

Hvorfor DELK Barn & familie?

Kirkesamfunnet vårt ble til som et resultat av skolesatsing på barn og unge. Grunnlaget for den store kirkeveksten i starten var altså hjertet for barna! Vi er dermed en kristen bevegelse med sterke røtter i trosopplæring og disippelgjøring. Jeg tror at dette satsingsområdet igjen vil bli nøkkelen til vekst og nye menighetsdannelser med brann for å nå naboer, familie og venner med evangeliet.

Hvordan arbeides det?

Siden oppstarten i mars 2023 har tiden i all hovedsak bestått i å bygge fundament for arbeidet videre. På mange måter er det først nå, et år etter oppstart, at vi kan begynne for fullt. Som leder har jeg så langt hatt fokus på å få oversikt over menighetene, hva som finnes av arbeid, hva som skal være min rolle, og hvilke behov det er.

Ikke minst er Barne- og familierådet etablert. Rådet består av Tage Emil Djøseland, leder (Jæren), Lillian Ruth Håkonseth, nestleder (Østfold), Rina B. Husby (Tønsberg) og meg selv som sekretær. Blant annet har vi fokus på hvordan vi kan styrke søndagsskolene våre og legge til rette for relasjonsbygging og erfaringsdeling mellom de ulike menighetene.

Hva skjer fremover?

Barne- og familierådet har direkte eierskap til sommerleiren for 4.–7. klasse. (I år blir leiren mandag 5. august til torsdag 8. august). Vi har også ansvar for organisering av Sankthansormen barne­festival. Det var veldig gøy å se den store interessen for barneleiren vår i fjor med over 100 påmeldte barn! Vi fikk blant annet melding i etterkant fra en mor som fortalte at sønnen sa at det beste med barneleiren var bibeltimene, og at han nå ville bli bibelforsker! Og foreldre gav uttrykk for takknemlighet på Sankthansstevnet i fjor over tilbudet for barna, og at dette gjør at de velger å komme.

Jeg ønsker også å få til ledersamlinger for alle i DELK som jobber med barne- og familiearbeid. Ved å bygge relasjoner på tvers kan dette gi både motivasjon og inspirasjon lokalt. Vi har også ideer om eksempelvis familieleir, tweensleir o.l.

Tredelt visjon

Vi har spisset visjonen vår, og målet med DELK Barn & familie er tredelt. For det første ønsker vi å inspirere barn, unge og familier i DELK til å leve med Jesus i hverdagen og formidle ressurser til tro på hjemmebane. For det andre vil vi støtte lokalmenighetene i deres oppdrag med å være åndelige kraftsentre og trygge fellesskap i og på tvers av alle generasjoner. For det tredje ønsker vi å utruste barn og familier til frimodig tro og en misjonal livsstil, både hjemme og ute.

Vi vil for eksempel i løpet av våren jobbe med tips til hvordan vi kan utforme og legge opp søndagsmøter som favner alle generasjoner. Jeg tror ikke vi kan understreke nok hvor viktig det er at barna trives i kirken. 43 % av kristne sier at de tok imot Jesus som Herre og Frelser før de var 13 år, 64 % før de var 18 år, og 77 % før fylte 21 år.

Barna er med andre ord den viktigste misjonsmarka vi har! Derfor trenger vi å satse både tid, penger og økte frivillige ressurser på denne gruppen.

DELK Barn & Familie

I Jesus:

Vi vil inspirere barn, unge og familier i DELK til å leve med Jesus i hverdagen og formidle ressurser til tro på hjemmebane.

For hverandre:

Vi vil støtte lokalmenighetene i deres oppdrag med å være åndelige kraftsentre og trygge fellesskap i og på tvers av alle generasjoner.

Ut i verden:

Vi vil utruste barn og familier til frimodig tro og en misjonal livsstil, både lokalt og globalt.

 

Kontaktinfo

Epost: oyvind.dovik@delk.no

Tlf.: 41855402

Om givertjeneste

Tekst/Torgeir Døvik og Erling Rantrud

Alle ønsker økt satsning på barn og unge. Nå har vi muligheten til å støtte dette
arbeidet med fast givertjeneste i tillegg
til engangsbeløp.

Ung giver?

Nå har du en gylden mulighet som småbarnsforeldre og eldre ungdom til å starte sin første faste givertjeneste! Eller kanskje du vil utvide det du allerede har for et fantastisk viktig prosjekt!  Hva om ungdom som har fått en liten jobb kan starte med
50 eller 100 kr i måneden? Det er ikke mer enn prisen for
3–4 energidrikker eller en halv t-skjorte. Kanskje foreldre har mulighet til noe mer. Og så kan man gjerne øke beløpet etter hvert når man får mer å rutte med.

Givere i alle aldre

Vi trenger givere i alle aldre. Det er ingen tvil om at mange
i DELK gir mye allerede, og kanskje spesielt den eldre
generasjonen, men kanskje dere også har mulighet til
å rette noe direkte til dette arbeidet?

Gode frukter

I DELK Ung ser vi nå fruktene av flere års arbeid. Og med
fortsatt satsing vil veksten fortsette. Når det gjelder DELK Barn og familie, er vi helt i startgropa, men gir vi det samme som
til ungdomsarbeidet, så vil dette også vokse og gro. Det blir
spennende å se hvilke frukter vi får plukke om noen år!

Bønner gir også frukt

I tillegg til penger er vi frimodige og spør om dere vil vil huske på arbeidet i bønnene deres. Skriv det gjerne opp i bønneboken din hvis du har en slik.

Litt mer bakgrunn

Den økte satsingen på arbeid for barn og unge er et resultat av ønsker som har vokst frem fra grasrota i menighetene våre. Hovedstyret har igangsatt arbeidet etter ønske og vedtak i både Generalforsamlingen og Samarbeidsrådet. I 2022, etter at Ungdomsrådet var opprettet, uttalte flere i Samarbeidsrådet at tiden var moden for å opprette en stilling for leder for barne- og familiearbeidet også.

Hvordan blir fastgiver?

 

Klikk på denne lenken som fører deg videre til giversiden. Der bestemmer du hvilket beløp du ønsker å gi, huk av for «DELK Ung/Barn og familie» og velg hvor ofte du ønsker å gi.

 

Du kan også lese mer på www.delk.no/bli-giver

 

Har du spørsmål om noe praktisk, kan du gjerne kontakte Venke Gjelstad på 33 35 93 50 eller vsg@delk.no.