Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Apne-en-dor-desktop-scaled-aspect-ratio-16-9
Apne-en-dor-mobil-scaled-aspect-ratio-9-16

Åpne en dør, ny historiebok om DELK

DELKs nye historiebok ble lansert på Sankthansstevnet i juni 2023. I denne reportasjen får du lese litt om hvorfor og hvordan boken Åpne en dør er blitt til.

Artikkelen ble først publisert i bladet Underveis nr 2. 2023.

Historieboken skulle egentlig være ferdig til 150-årsjubileet i 2022. Men slik er det med historie. Det tar tid. Men nå er den klar! Mange mennesker har vært involvert i prosjektet. Her får vi bare plass til å høre fra noen få av dem. Forfatteren selv, Jostein Bendiksen, får naturligvis litt ekstra
god plass.

Hva er det med mennesker og historie, og hvorfor er det så viktig å skrive det ned? Jostein har noen tanker om dette.

– Jeg tror man må vite om sin fortid og lære om den for å skape en god framtid. Slik er det med alt, tenker jeg. For alle kirkesamfunn er det opprinnelsen og historien som har skapt situasjonen i dag. Før man fortsetter videre, er det viktig å vite hvorfor ting er som de er.

Foto: Vegard Giskehaug

– Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å skrive denne boken?

– Jeg har alltid likt å skrive. Siden ungdomsårene har jeg drømt om å gi ut litteratur. Etter lærerutdanningen gjennomførte jeg en mastergrad om nordisk språk, litteratur og litteraturformidling. Det gjorde meg mer motivert og sikker på at jeg ville forsøke å skape egne tekster en gang. Da jeg forstod at DELK hadde tanker om å få skrevet en historiebok, meldte jeg mitt kandidatur. Jeg hadde nok ikke trodd at jeg skulle bli forfatteren, men slik ble det.

Jostein er opprinnelig pinsevenn, men er gift med en DELKer. Han har to jenter som går på Skauen skole. Dette gir ham en balanse av nærhet og avstand til kirkesamfunnet han har skrevet om. Han har en god penn, men han er også grundig, reflektert, og engasjert.

Det har blitt gjennomført en rekke intervjuer og samtaler med medlemmer og ledere i kirkesamfunnet. Mange har også delt notater, memoarer og skriftlige reflek­sjoner. Jostein forteller at det ikke bare har vært en enkel prosess, men han har hatt stor glede av å reise rundt i menighetene for å presentere skrivearbeidet, men ikke minst for å lytte til historier, minner og erfaringer.

– Spent på å lese boken

En av de som har forventninger til å lese boken, er Astrid Krokeborg. Hun er pensjonert lærer fra Moe skole og har både vært en del av og fulgt DELKs historie med interesse. Hun forteller:

– Jeg er veldig spent og gleder meg veldig. Det meste av det boken omhandler, har jo skjedd i min tid. Så det blir spennende å få et helhetsperspektiv på det man har vært med på. Det har vært en rivende utvikling i de årene jeg har fulgt med.

Jostein skriver i bokens forord:

«Boken et bestillingsverk, men likevel har jeg respekt for den friheten og rausheten medlemmene har vist meg. De har tålt at jeg har hatt meninger, tanker og refleksjoner. Og de har tålt at alt som har blitt med i boken ikke har glasert deres historie med forskjønnende perspektiver. For livet er mer et fotografi med ulike farger, nyanser og gråtoner enn det er et glansbilde.»

Arvid Ludvigsen, Øyvind Venheim, Rolf Ekenes og Alf Henrik Engen har alle sittet i historiebokkomiteen. Det hadde ikke blitt noen bok uten dem. Tilsynsmann Bertil Andersson har naturlig nok også vært tett på i prosessen. Bertil skriver i sitt forord til boken:

«Forfatter Jostein Bendiksen knytter på mesterlig vis trådene mellom tidligere tiders historie og våre dagers DELK. Du kan glede deg til en spennende leseopplevelse!

På vegne av DELKs hovedstyre (oppdrags­giver for boken) ønsker jeg å uttrykke en hjertelig takk til Jostein Bendiksen for dette solide verket.»

Det er på sin plass å bruke noen ord til å takke nå som arbeidet er i mål. Og på det snart forestående Sankthansstevnet vil lanseringen blir markert på skikkelig vis.
Arbeidet med boken har tross alt tatt nærmere ti år. Prosessen har nærmest blitt en historie i seg selv. Men om DELKs historie skriver Jostein i sitt forord:

«Det jeg mener er spesielt interessant med DELKs historie, er åpenheten som har økt gradvis gjennom de siste tiårene. Fram til 1970- og 80-tallet var altså kirkesamfunnet så lukket at få mennesker på utsiden egentlig visste om hva som foregikk på innsiden. Det var vel ikke så mye å skjule, men heller ingen interesse i kirkesamfunnet for å befatte seg med verden utenfor. Av mange ulike årsaker er kirkesamfunnet i dag åpnet. (…) Hvordan ble det slik? Akkurat det spørsmålet forsøker jeg å svare på i denne boken. Og det er derfor boken har fått tittelen Åpne en dør. Det er tre ting som skjer dersom du skal åpne en dør. Du må først ha lyst til å åpne den, så må den åpnes og til slutt må man tåle det som kommer inn og ut. Etter min oppfatning skjedde disse tre tingene med DELK i hver sin periode gjennom de siste åtti årene. Mellom 1940 og fram til slutten av 1960-tallet, altså i etterkrigstiden, gikk kirkesamfunnet mot en villet døråpning. Mellom 1970 og fram til slutten av 1990-tallet åpnet de døren. På 2000-tallet har DELK vitalisert seg og forsøkt å håndtere åpningen.»

Alle som er kjent med DELK,og ganske mange andre, vet nå at DELK har hatt en stor endring og bevegelse de siste tiårene.
Derfor treffer boktittelen så godt. Endring­er og dører som lukkes og åpnes skjer aldri uten en viss grad av spenning. Noen vil mene at endringene har vært for store, andre for små, andre igjen ville hatt endringer i helt andre retninger. Men i det store og det hele oppleves det som om den jevne DELK-er er ganske fornøyd med endringenesom har ledet frem til i dag. I boken får vi lese om både musikktradisjoner, misjonshistorien vår, diakoni, skolene, organisering og samarbeid med andre organisasjoner.

 

 

– Dette er en bok mange har en del forventninger til, forteller ­Jostein. Det er utfordrende å favne alle perspektiver og møte alle forventningene. Seks år med skriving er i seg selv en anstrengelse. Det skal bli fint å holde boken i hånda om kort tid. Det gleder jeg meg til.

– Nå er du i mål med et stort prosjekt. Bærer du på noen andre bokprosjekter, eller er bokskriving nå historie for din del?

– Jeg sitter med en del ideer, men jeg har ikke dårlig tid. For meg blir familie og rektorjobb viktig i tiden framover. Om jeg får realisert flere bokprosjekter, blir det nok i litt andre sjangre og fasonger. Det blir uansett fint å få fordøyd denne seksårsperioden skikkelig før jeg setter meg til tastaturet igjen.

Dører åpner og lukker seg med tiden. Akkurat nå er det dagens landskap vi har rundt oss. De fleste av oss får ikke oppleve hvordan en eventuell ny bok ser ut om 70 år. Men en ting er helt sikkert. Landskapet vil endre seg. Nye dører vil åpnes og lukkes. Men Den Store Byggmesteren, Kirkens Herre, vil forbli den samme.

Boka Åpne en dør kan du bestille på www.delkforlaget.no.