Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bergen-scaled-aspect-ratio-16-9
Bergen-scaled-aspect-ratio-9-16

Ledig stilling som prest i Sotra og Bergen menigheter

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble etablert i 1872.  Kirkesamfunnet har omkring 3200 medlemmer fordelt på 14 menigheter i Norge. Sotra menighet ble etablert 1914, har 40 medlemmer, og har sitt kirkebygg i Håkonsund på Sotra. Bergen menighet ble etablert i 2002, har 189 medlemmer, og samles i egne lokaler i Rosenbergsgaten 1, i Bergen sentrum.

Ledig fast stilling som prest

Sotra og Bergen menigheter lyser ut en fast stilling i 60% som menighetsprest. Vi søker en prest som kan være hyrde for alle generasjoner i menighetene, og som vil skape gode møteplasser for kristent fellesskap basert på evangeliets budskap og omsorg for medmennesker.

Definerende for menighetenes profil er klassisk luthersk nådemiddelorientert gudstjenesteliv. Sotra menighet har gudstjeneste den andre søndagen i hver måned, og bibeltime på en ukedag en gang i måneden. Bergen menighets hovedsamling er gudstjeneste eller møte, med søndagsskole, søndag formiddag. Utover hovedsamlingene har menigheten faste bibeltimer på ukedager, bibelgrupper, konfirmantundervisning, og arbeid rettet mot medlemmer med innvandrerbakgrunn.

Menighetene har to prestestillinger som ved siden av Sotra og Bergen menigheter også betjener en menighetsplante i Hardanger. Fordeling av oppgaver vil ivaretas i dialog mellom prestene og tilsynsmannen. Sammen med menighetenes valgte eldste utgjør prestene menighetenes eldsteråd som har det åndelige ansvaret i menighetene. Prestene har det naturlige hovedansvaret for forkynnelse, undervisning og sjelesorg i menigheten, og de har en sentral rolle i å utvikle menighetsarbeidet og gudstjenestelivet i tett samarbeid med eldste og andre frivillige.

I Sotra menighet tilhører de fleste medlemmer de eldre generasjoner. I Bergen menighet er alle generasjoner representert, men den består i stor grad av eldre, innvandrere og barnefamilier. Her vil det være naturlig at ny prest tar del i barne- og familiearbeidet. Menighetene ønsker seg en prest med nærhet til medlemmene, og som vil ha menighetene som sitt åndelige tilholdssted, med aktiv deltakelse for seg selv og eventuell familie.

Sentrale arbeidsoppgaver for ny prest. Han skal:

  • Forkynne og undervise Bibelens ord som lov og evangelium ihht til klassisk luthersk lære
  • Forvalte sakramentene, oppmuntre til og være lett tilgjengelig for sjelesorg
  • Være tett involvert i menighetsbyggende arbeid, med spesiell vekt på dåpsopplæring og konfirmasjonsundervisning, både for barn og unge og for kirkesøkende med innvandrerbakgrunn
  • Være en involverende og engasjert leder for det mangfoldige arbeidet som gjøres i menighetene

Viktige personlige egenskaper og kompetanseområder:

  • Nådegave til å forkynne Bibelens ord som lov og evangelium
  • Teologisk utdannelse og/eller relevant erfaring
  • God på mellommenneskelige relasjoner og erfaring med sjelesorg
  • Interesse for eller erfaring fra barne-, ungdoms- eller familiearbeid
  • Strukturert

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Presten er forpliktet til å formidle og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet: se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er sterkt ønskelig at presten er bosatt i eller bosetter seg i nærliggende område. I henhold til personalhåndboken forretter presten også noen gudstjenester i andre DELK-menigheter. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, tlf. 454 82 230.

Søknad med CV og referanser sendes innen mandag 25. mars 2024 til bertil.andersson@delk.no