Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

alphaogomega-aspect-ratio-16-9
alphaogomega-aspect-ratio-9-16

Bibel- og bekjennelsedager i august

23. til 25. august blir det arrangert Bibel- og bekjennelsesdager i DELK Bergen i samarbeid med For Bibel og Bekjennelse (FBB).

Tema:

«– ikke filosofenes Gud, men Abrahams, Isaks og Jakobs Gud –» (Åpenbaringens Gud har ikke forandret seg …) 

23. til 25. august 2024 arrangeres også i år Bibel- og bekjennelsesdager i DELK Bergen.

Bibel- og bekjennelsesdagene er et samarbeid mellom DELK Bergen og FBB (For Bibel og Bekjennelse). I år vil vi konsentrere oss om at Gud har åpenbart seg og sier «Se, her er jeg!» (Jes 52,6). Det er alene ved at Gud har åpenbart seg for sine hellige – formidlet til oss i Den hellige skrift – at vi kan lære Ham å kjenne og stå i fortrolig samfunn med ham. Gjennom åpenbaringen kjenner og bekjenner vi Den Hellige og Treenige, Den levende, og den eneste sanne Gud, som er den samme fra begynnelsen til enden.

Praktiske opplysninger: Påmelding innen 18. aug. til Boe J. Hermansen, bojohermansen@gmail.com (mob: 996 12 822).

Spørsmål kan rettes til Jon Tore Lie, jotol@online.no eller Øystein Rønhovde, oroenhov@online.no

Deltakeravgift: Kr. 500, Studentpris: kr. 200. Kun fredag: kr. 200, kun lørdag: kr. 400.

Overnatting: Det er mange ulike overnattingstilbud i Bergen sentrum, flere av dem i nærheten av kirken. Nærmeste mulighet er Scandic Bergen City.

STED: Hele konferansen vil foregå i DELK-kirken i sentrum av Bergen. Adresse: Rosenbergsgt. 1, 5015 Bergen

 

Foredrag og bibeltimer:

Fredag 23. aug.:

18.00: Velkomst. Registrering.

18.30: Jan Bygstad: Gud er ikke filosofenes Gud, men Abrahams, Isaks og Jakobs Gud! (Pascal).

19.30: Pause

20.00: Ingvald A. Kårbø: Et helbibelsk gudsbilde (2Mos 34)

21.00: Kveldsbønn v/ Benjamin Bjørnsen Anda. Slutt.

 

Lørdag 24. aug.:

09.30: Velkomst. Morgenbønn v/ Benjamin Bjørnsen Anda.

09.45: Mikkel Vigilius: Offerets bjerg. (1Mos 22).

10.45: Pause

11.00: Bengt Birgersson: Bønnen i GT og NT: – Luk 1,46ff og 1,67ff..

12.00: Pause. Lunsj.

13.00: Jan Bygstad: Jes 51,1f: Abrahams tro. Rom 4 og Gal 4; Hebr 11

14.00: Pause

14.15: FBBs generalforsamling

Ca. 15.30: Pause

17.00: Ingvald A. Kårbø: Jes 46,10: Begynnelsen og enden: 1Mos 1 og 12 til Åp 7 og 21-22

18.30: Kulturkveld

 

Søndag 25. aug.:

11.00: Høymesse i DELK-kirken. Avskjedsgudstjeneste for Jan Bygstad.

13.00: Etterfølgende samvær