Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

martin-luther-wide-aspect-ratio-16-9

Oppbyggelig artikler

Populære Forelæsninger over Patriarchernes Historie i 1. Mosebog

 1. Abrahams Kaldelse. Christiania 1872.
 2. Isaks Ofring. Christiania 1904. (mangler del 2 og 3)
 3. Jakobs Kamp med Gud. Christiania 1872^ (mangler)

Bibelske Afhandlinger – Christiania 1884

 1. Profeten Jonas’ sendelse til Ninive
 2. Det 6. Kapitel af Jesajas Bog.
 3. Det manasseske Tidsrum eller Israels syttiaarige indre, aandelige Exil.
 4. Kong Josias og hans Reformation.
 5. Reformationsprofeternes Opgave. Jeremias’s Forløbere.
 6. Jeremias’s Livsomstændigheder,
 7. Træk af Jeremias’s ydre og indre Liv.
 8. Psalme 49.
 9. Af det Dybe.
 10. Jes. 7, 10-14.
 11. Evangeliet paa Søndag efter Nytaar,

 

Her finner du artikler, foredrag og tekstgjennomgåelser skrevet av Jan Bygstad

Artikler og foredrag

 • Vekkelse eller forførelse
 • Tegn og under er ikke sannhetskriterium
 • Tegn og under nok en gang
 • Statlig vigsel i kirkens rom
 • Satis_est_CA7
 • Retorikk og kirkevalg
 • Ordet og kirken
 • Når grunnvollene nedbrytes
 • Nøklene i Lokalmenigheten
 • Ny gudstjenesteliturgi i DELK
 • Musikalsk mangfold – eller enfold
 • Lovsang og modernitet
 • Menighetslederens utrustning og liv – i lys av NT
 • Kirkesplittende vranglære
 • Kons_krise
 • Kirkeretten og kirkens kjennetegn
 • Julkrubban
 • Hvorfor trenger vi en bekjennelse
 • Fra karismatiker til lutheraner
 • For Guds vrede åpenbares fra himmelen
 • En vei ut av uføret Forslag til overveielse
 • Den tolerante og trøstende kirke
 • Ekteskap eller samboerskap
 • Den synlige og usynlig kirke
 • Den store vekkelsen
 • Den ‘rummelige’ kirke
 • DELK og Vigselsretten
 • De vidner om mig
 • Can There Be Peace Violence in the name of religion
 • Bibelmystikeren
 • Bagatelliseringens problem
 • ”Den nye sangen”

Tekstgjennomgåelser fra avisen Dagen

 • – glem ikke alle hans velgjerninger!
 • De 10 bud
 • Gi Gud hva Guds er
 • Gi oss i dag vårt daglige brød!
 • Guds dårskap er visere enn menneskene
 • Guds visdom
 • Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet
 • Herren er min hyrde
 • Herren gjester sitt folk
 • Hva er lettest
 • Ikke urenhet, men helliggjørelse
 • La ikke din egen munn rose deg
 • Pinse
 • Tolleren og fariseeren
 • Vil også dere gå bort
 • Vær ikke bekymret!
 • Vær rede – Herren kommer!

(Linker i PDF virker ikke)