Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bli med

Søndag – når storfamilien møtes

Søndag er kirkedag. Hver søndag, og som regel kl. 11, samles vi enten til gudstjeneste eller søndagsmøte. Her er selvsagt alle velkomne, store og små, og det er egen søndagsskole for barna.

De aller fleste gudstjenestene forrettes av vår egen prest. Noen ganger får vi besøk av en annen prest i DELK. Vi feirer nattverd på de fleste gudstjenestene.
På søndagsmøtene taler frivillige i menigheten eller gjestepredikanter. Frivillige er også engasjert blant annet som møteledere, forbedere og musikere. Totalt sett gir dette en god variasjon i innhold og form.

Vi satser på å ha søndagsskole hver søndag når det ikke er familiegudstjeneste eller lignende. Sosial samling over en kopp kaffe og noe bakst danner en hyggelig avrunding av kirkedagen.

Ønsker du å bli medlem?

Du er velkommen til å bli en del av vår menighet. Innmelding skjer etter samtale med en av prestene, og innmelding forutsetter at en deler menighetens læregrunnlag.

Er du medlem i et annet kirkesamfunn, men ønsker å bli medlem hos oss, må du fremvise dåpsattest og utmeldingsattest fra annet kirkesamfunn. Dette leveres med innmeldingsskjema.

Ta kontakt med presten, via telefon eller epost, om du ønsker å bli medlem.

Les mer ved å klikke på lenke «Medlemskap» nederst i artikkelen.

Vil du konfirmere deg i menigheten?

Bergen menighet har konfirmasjonsundervisning fra tidlig høst og konfirmasjon i begynnelsen av mai.

Vil du konfirmere deg i menigheten, så er du velkommen til det.

Vi har konfirmasjon både av medlemmer, og av andre som ikke er medlem, men som ønsker konfirmasjon hos oss.

I konfirmasjonsundervisningen fokuserer vi på å dykke dypere inn i Guds Ord, i den åpenbaring som er gitt oss der. Og vi underviser i Guds Ord ut fra våre bekjennelsesskrifter, i hovedsak Luters lille katekisme.

Henvendelser som gjelder konfirmasjon kan rettes til menighetens prest