Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Lederskap og ansatte

Eldsterådet

JanBygstad-scaled-aspect-ratio-35-40

Jan Bygstad

Prest
93264642

Jan Bygstad (f. 1952) har vært prest i Den norske kirke i 20 år, inntil han forlot denne pga. den læremessige utviklingen. Han har vært aktiv innenfor FBB – den lutherske bekjennelsesbevegelsen i Norge, vært leder for Nord-Europeisk Luther-Akademi (NELA), og i en årrekke engasjert som bibeloversetter i Norsk Bibel. Han har utgitt tre bøker: Skriften vitner om Kristus (Lunde 1998), og Overgitt til Herrens ord (Lunde 2001), og Den kristna församlingen (Vasa 2006).

JonToreLie-scaled-aspect-ratio-35-40

Jon Tore Lie

Eldste

Jon Tore Lie er psykiatrisk sykepleier og arbeider i Helse Bergen. Han har bl.a vært engasjert (gjennom organisasjonen ‘Liv i Frihet’) i arbeidet med å hjelpe avhoppere fra og mennesker som på ulike måter har fått vansker i møte med sekter. Han er videre den som har ansvar for opptak og distribusjon av forkynnelsen i menigheten, og for menighetens bibliotek og bokutsalg. Han er og med i søndagsskolen.

Jon Tore er gift med Kjersti, og de har to barn og to barnebarn.