Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Lederskap og ansatte

Eldsterådet

JanBygstad-scaled-aspect-ratio-35-40

Jan Bygstad

Prest
93264642

Jan Bygstad (f. 1952) har vært prest i Den norske kirke i 20 år, inntil han forlot denne pga. den læremessige utviklingen. Han har vært aktiv innenfor FBB – den lutherske bekjennelsesbevegelsen i Norge, vært leder for Nord-Europeisk Luther-Akademi (NELA), og i en årrekke engasjert som bibeloversetter i Norsk Bibel. Han har utgitt fire bøker: Skriften vitner om Kristus (Lunde 1998), og Overgitt til Herrens ord (Lunde 2001), Den kristna församlingen (Vasa 2006) og Orienteringspunkter i en forvirret tid (Lunde 2022).

56B842EF-4403-4048-BA55-549C3A3327B2_1_201_a-scaled-aspect-ratio-35-40

Benjamin Bjørnsen Anda

Prest
93227220

Benjamin Bjørnsen Anda (f. 1993) er cand. theol. fra NLA i Bergen og MF i Oslo. Han tjente som sogneprest i Giske og Vigra på Sunnmøre frem til han sommeren 2023 ble innsatt i tjenesten som prest i DELK Bergen. Han har vært og er aktiv i flere kristne organisasjoner, deriblant Laget, Israelsmisjonen, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet, Kirkelig Fornyelse og FBB - For Bibel og Bekjennelse.

JonToreLie-scaled-aspect-ratio-35-40

Jon Tore Lie

Eldste

Jon Tore Lie er psykiatrisk sykepleier og arbeider i Helse Bergen. Han har bl.a vært engasjert (gjennom organisasjonen ‘Liv i Frihet’) i arbeidet med å hjelpe avhoppere fra og mennesker som på ulike måter har fått vansker i møte med sekter. Han er videre den som har ansvar for opptak og distribusjon av forkynnelsen i menigheten, og for menighetens bibliotek og bokutsalg. Han er og med i søndagsskolen.

Jon Tore er gift med Kjersti, og de har to barn og to barnebarn.